TOP 10 ssis resume for 2 years experience 2018 ssis resume for 5 years experience ssis developer resume sample msbi 4 years experience resume msbi resume for 2 years experience senior ssis developer resume sql server developer resume 2 years experience ssis developer roles and responsibilities ssis resume for 3 years experience Amsterdam 2018 No ratings yet.

Call Mr Data Amsterdam Top 10 Business intelligence engineer resume. ssis resume for 2 years experience. Nederland info@mr-data.nl. SQL, SAP BI, OLTP, OLAP, KPI, SAP BO 2018

Top 10  ssis resume for 2 years experience Business intelligence engineer resume Nederland (2018) klik “hier”

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"
Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

In 1975 is gestart met de bouw van Almere. Het was de bedoeling dat Lelystad de grootste stad van de provincie Flevoland zou worden, maar Almere telt inmiddels veel meer inwoners. De stad heeft een relatief jonge bevolking; maar liefst 30% van de inwoners is jonger dan 20 jaar en 7% wordt tot de categorie 65-plussers gerekend. Van de Almeerders is 18% in Almere geboren, 30% in de regio Amsterdam en 20% is geboren in het buitenland. Almere staat bekend als een multiculturele samenleving. In totaal huisvest Almere 134 nationaliteiten en 164 etnische groepen. Vermeldenswaardig is ook nog dat Almere op de eerste tekeningen ‘Zuidweststad’ werd genoemd. Dit veranderde in Almere, naar de vroeg middeleeuwse naam van de Zuiderzee. De stad Almere ligt geheel onder zeeniveau.

Wist je dat in 2025 naar schatting 17,4 miljoen inwoners in Nederland wonen? Volgens berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de vier grote steden samen goed voor een derde van de beoogde bevolkingsgroei. In onderstaand lijstje lees je over de 10 grootste steden van Nederland.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

10. Top 10  ssis resume for 2 years experience – Business intelligence engineer resume Nijmegen – 174.575 klik “hier”

Business intelligence engineer resume Nijmegen
Business intelligence engineer resume

In 2005 vierde Nijmegen zijn 2.000-jarig bestaan. Naar alle waarschijnlijkheid is Nijmegen dan ook de oudste stad van Nederland. Zo was deze stad tijdens het Romeinse Rijk onderdeel van de Limes; de grens tussen het Romeinse Rijk en andere gebieden. Het roemruchte 10e legioen van de Romeinen was in Nijmegen gelegerd. Op een heuvel aan de Waal hebben ze een ‘castrum’, oftewel een groot fort, gebouwd. Regelmatig vinden er opgravingen plaats en vindt hier men spullen, die aan de Romeinen herinneren. Overigens sprak men toen van ‘Noviomagus’. Een samenvoeging van de woorden ‘magos’ – dat vlakte of markt betekende – en ‘novio’. In de tijd van Karel de Grote heette de stad ‘Numaga’. Toen veranderde het via ‘Nieumeghen’ in ‘Nymegen’. Kenmerkende bezienswaardigheden van de stad zijn de Waalbrug en de Sint Stevenskerk.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

9. Top ssis resume for 2 years experience  Business intelligence engineer resume 2018 Breda – 183.056 klik “hier”

Business intelligence engineer resume Breda
Business intelligence engineer resume

foto: G.Lanting / Wikicommons

Breda staat ook wel bekend als de voornaamste stad van West-Brabant. Met wat fantasie zie je dat terug in het wapen van deze stad. Dit bestaat uit drie witte Andreaskruisen; twee boven en één in het midden eronder in een rood schild. Het schild wordt vastgehouden door een engel en twee leeuwen. Dit wapen stamt uit circa 1.200 en is gemaakt in opdracht van de Heer van Breda, een voorname hertog. Over bekende Bredanaars gesproken… Wist je dat de roots van Tijs Verwest (Tiësto), Pierre Kartner en Corry Konings in Breda liggen? Ook bekende sporters zoals Ton Lokhoff, Kees Rijvers en wielrenner Frits Pirard zijn geboren en getogen in Breda.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

8. Top 10  ssis resume for 2 years experience Business intelligence engineer resume 2018 Groningen – 203.954 klik “hier”

Business intelligence engineer resume Groningen
Business intelligence engineer resume

foto: Ra-smit / Wikicommons

Het is voor de gemiddelde Nederlander even rijden, maar dan ben je in de stad, die in 2005 tot beste binnenstad van ons land is gekroond: Groningen. Na Drenthe, Friesland en Groningen staat de gelijknamige provincie bekend als de dunst bevolkte provincie van Nederland. Het zogenaamde ‘Groningen-gevoel’ laat zich het beste omschrijven als gastvrij, leefbaar en open. Groningen bruist, maar biedt tegelijkertijd ook rust. Wonen, werken, studeren, winkelen, eten en drinken lopen hier heel gemakkelijk in elkaar over. Bij studenten staat Groningen dan ook goed aangeschreven. Overigens geniet de Rijksuniversiteit Groningen internationale faam. Groningers noemen hun stad liefkozend ook wel de hoofdstad van het Noorden.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

7. Top 10 ssis resume for 2 years experience  Business intelligence engineer resume 2018 Almere – 205.058 klik “hier” 

Business intelligence engineer resume almere
Business intelligence engineer resume

foto: Bartholomeusll / Wikicommons

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

6. Business intelligence engineer resume 2018 Tilburg – 214.157 klik “hier”

Business intelligence engineer resume Tilburg
Business intelligence engineer resume

foto: Coenen / Wikicommons

Brabanders spreken de naam van deze stad ook wel uit als ‘Tilbörg’. Tot deze gemeente behoren ook de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout. Dat brengt het totaal aantal inwoners van de gemeente Tilburg op ruim 210.000 mensen. Je kunt met recht spreken van groot met een grote ‘G’! Van bier en likeur krijgen de Tilburgers nooit genoeg. Dan moet je denken aan lokale toppers zoals ‘Schrobbelèr’, ‘Peerke’s Nat’, ‘Piuswater’, ‘La Trappe’ en ‘Reeshofnat’. Maar ook ‘kermiskoek’ behoort tot de typische Tilburgse gezelligheid. Verder staat Tilburg bekend als textielstad; feitelijk heeft de textielindustrie Tilburg tot stad gemaakt. Al in 1780 vestigde zich hier een drapenier, die de basis legde onder de expansie van de wolstoffenfabrikanten. Hoewel deze industrie in 1960 in grote moeilijkheden kwam, waardoor menig fabriek zijn deuren moest sluiten, geldt Tilburg nog altijd als een van de belangrijkste industriecentra van Nederland.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

5. Top 10  ssis resume for 2 years experience Business intelligence engineer resume 2018 Eindhoven – 227.100 klik “hier”

Business intelligence engineer resume eindhoven
Business intelligence engineer resume

foto: Casimir / Wikicommons

Ten tijde van Hendrik I is Eindhoven als nederzetting in een moerasdelta van de riviertjes de Dommel, de Gender, de Laak, de Tongelreep en de Rungraaf gesticht. Rond 1900 vestigden steeds meer fabrieken zich in Eindhoven. Dan moet je denken aan de textielindustrie, sigarenindustrie, hoeden- en luciferfabricage. In 1891 kwam Philips op en vanaf 1930 heeft ook DAF veel bijgedragen aan de werkgelegenheid in en om Eindhoven. Waarom Eindhoven zo aantrekkelijk was om je als bedrijf te vestigen? De aanwezigheid van huisnijverheid, goedkope arbeidskrachten en goedkope grond worden als de belangrijkste redenen genoemd. Hoewel de meeste van deze fabrieken niet meer bestaan, of zich op een andere manier hebben ontwikkeld, kenmerkt Eindhoven zich nog altijd als technologiestad. De aanwezigheid van een Universiteit en bijvoorbeeld de diverse kenniscentra van Philips onderstrepen deze status.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

4. Top 10  ssis resume for 2 years experience Business intelligence engineer resume 2018 Utrecht – 344.384 klik “hier”

Business intelligence engineer resume utrecht
Business intelligence engineer resume

foto: CumulusNL/Wikicommons

Utrecht is centraal gelegen op een knooppunt van wegen, water- en spoorwegen. Deze locatie maakt het tot een toonaangevende beurzen- en conferentiestad. Ook de dienstensector vestigt zich graag in Utrecht. Als we in de geschiedenisboeken duiken, dan blijkt dat Utrecht een van de eerste steden met stadsrechten was. Hoewel dat sinds de grondwetherziening in 1848 geen betekenis meer heeft, geeft het wel aan dat Utrecht al heel lang als stad wordt gezien. De naam is afkomstig van het Latijnse ‘Traiectum’ en duidt op een plaats waar men in de Romeinse tijd de rivier de Rijn kon oversteken. De ‘U’ komt van ‘uut’, dat benedenstrooms betekent. Oftewel, Utrecht komt van ‘uit-Trecht’. Maar ook als men spreekt van Domstad, weet iedereen dat het om Utrecht gaat.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

3. Top 10  ssis resume for 2 years experience  Business intelligence engineer resume 2018 Den Haag – 526.439  klik “hier”

Business intelligence engineer resume Den Haag
Business intelligence engineer resume

Den Haag neemt een bijzondere positie in. Hoewel de stad niet de hoofdstad van Nederland is, vervult het voor een belangrijk deel wel de rol, die meestal aan de hoofdstad is voorbehouden. Zo zijn de Nederlandse regering en het parlement hier gevestigd. Dat geldt ook voor de residentie van ons Koninklijk huis en vele ambassades en ministeries. Of dat nog niet genoeg is, is de stad standplaats van vele nationale en internationale rechtscolleges. In dat opzicht doet Den Haag niet onder voor steden als New York, Wenen, Geneve, Tokio en Nairobi. In aansluiting tot buitenlandse benamingen zoals The Hague, La Haye en La Haya gebruikt de gemeente sinds 1990 consequent de naam Den Haag in plaats van ’s-Gravenhage. Echter in paspoorten en andere officiële stukken van de gemeente staat altijd nog ’s-Gravenhage.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

2. Top 10  ssis resume for 2 years experience  Business intelligence engineer resume 2018 Rotterdam – 639.587  klik “hier”

Business intelligence engineer resume Rotterdam
Business intelligence engineer resume

foto: Massimo Catarinella / Wikicommons

Rond 1260 werd in de Rotte een dam gelegd op de plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Rond deze dam vestigden zich mensen, die leefden van de visserij. Rotterdam was een feit! Al snel ontstonden de eerste havens en groeide Rotterdam uit tot een handelsplaats. Vanaf 1850 maakte Rotterdam een sterke groei door. Dit heeft alles te maken met de Nieuwe Waterweg, welke in de periode 1866-1872 werd gegraven. Samen met het Scheur en de Nieuwe Maas ontstond zo een directe scheepvaartverbinding tussen Rotterdam en de Noordzee. Inmiddels behoort de haven van Rotterdam tot de grootste en belangrijkste havens van de wereld. Vanaf deze periode lukte het niet meer om de bevolking binnen de bestaande gemeentegrenzen te huisvesten. Daarom werden buurgemeenten geannexeerd en gedwongen om grondgebied af te staan. Qua oppervlakte mag de gemeente Rotterdam zich de op een na grootste gemeente van Nederland noemen.

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

1.Top 10  ssis resume for 2 years experience  Business intelligence engineer resume 2018 Amsterdam – 853.312 klik “hier”

Business intelligence engineer resume Amsterdam
Business intelligence engineer resume

Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Net als Rotterdam vindt ook Amsterdam zijn oorsprong rondom een dam. Alleen is deze in de twaalfde eeuw in de Amstel aangelegd. Nog altijd staat Amsterdam bekend als waterrijk. Zo worden de vele Amsterdamse grachten gezien als bijzonder karakteristiek. In het ‘Venetië van het Noorden’ tref je zelfs vele grachten en bruggen meer aan dan in Italië. Ook fietsen zijn alom vertegenwoordigd in Amsterdam. Naar schatting staan hier bijna net zoveel fietsen als dat er inwoners zijn. De (binnen-)stad van Amsterdam wordt ook wel ‘Mokum’ genoemd. Deze bijnaam komt van het Hebreeuwse woord ‘Makom’ en betekent plaats of stad. Hiermee wordt het Joodse gedeelte van de geschiedenis van Amsterdam gemarkeerd. Leuk om te weten is dat ook de Israëlische stad Tel Aviv ‘Mokum’ wordt genoemd.

business intelligence analyst resume sample,
business intelligence resume keywords,
business intelligence engineer resume, cover letter for business intelligence consultant, business intelligence analyst resume pdf, entry level business intelligence resume, career objective for business intelligence developer, business intelligence resume objective

Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV. klik "hier"Call Mr Data Amsterdam TOP 10 ssis resume for 2 years experience. 2018 CV . klik “hier”

https://mr-data.nl/top-10-business-intelligence-resume-pdf-belgie-antwerpen-hasselt-gent-leuven-brugge-brussel/

Please rate this

Data Industry Solutions No ratings yet.

Insurance Analytics

Health Care Analytics

Human capital analytics

Transportation and logistics analytics

Automotive Analytics

Smart cities and infrastructure analytics

Health care analytics

Retail Analytics

Media Analytics

Education analytics

Banking Analytics

Publix sector analytics

Life sciences and pharmaceuticals analytics

material sciences analytics

technology analytics

 

Please rate this

Contact No ratings yet.

XADAT.NL, Mr Data Business School & Mr Data Consulting

Weesperstraat 61-105

1018 VN Amsterdam

mr-data.nl

Boek vandaag een gatis persoonlijke afspraak. Registreer je gratis in 3 stappen. (Tijd, datum, onderwerp, bevestigen) klik “hier”

Email Mr Data

info@mr-data.nl

+31616073107 (please book a online appoitment by: https://mrdata.youcanbook.me/

Questions?

Basics SAP Training

Hire Business Intelligence Consultant 

Hire Business Analyst

BI Roadmap

Executive education

ERP Certification Training

Data warehouse architecture

Power BI Training

GDPR & DATA RISKS

JOB SERVICE

SAP Business Objects Implementation

Business intelligence tools comparison and market analysis

Book a Free Call-back appointment 


  +31629446309.

Please rate this

sap hana consultant resume Dutch Amsterdam Utrecht Eindhoven Brussel 2018 sap hana consultant resume sample sap hana modeler resume sap hana resume for freshers sap hana fresher resume sap hana administration resume sap hana resume for 3 years experience sap hana resume for 4 years experience sap hana consultant profile 2.5/5 (1)

Top 10 SAP Hana Consultant Resume. Dutch  & English Speakers Amsterdam. Call Today. Mr Data Amsterdam. BI Business Intelligence Developers & Big Data Consulting for SAP and Microsoft.

Power bi cursus gratis, power bi training Nederland, Power BI cursus eindhoven, Power Bi training online free, handleiding Power BI, cursus power bi desktop, Power BI certification , power bi cursus rotterdam,
sap hana consultant resume Dutch Amsterdam Utrecht Eindhoven Brussel 2018 sap hana consultant resume sample sap hana modeler resume sap hana resume for freshers sap hana fresher resume sap hana administration resume sap hana resume for 3 years experience sap hana resume for 4 years experience sap hana consultant profile

What is SAP Hana Consultant Resume?

What is SAP Hana ?

As Software developer with more then 8 years experience in the Business intelligence industry isn’t easy, and it involses mor than just a one descrition of a sofware SAP software solution. Firstly i will start by offering you the conceptual explanation of in-memory computing and big data.

What is I-Memory Computing ?

Business leaders are increasingly beiing asked tot make real-time decsions in today’s high dynamic and challenging environments. This expecation is putting more and more pressure on IT departments and business leadership to find and provide new and faster ways to get information and insight into hands of descion.

Let’s compare this situation to a Microsoft Word document in which you haven’t clicked the SAVE button yet. If your computer crahes before you click save and write that docmuen to your hard drive , have you lost all of your work?  After all, your doument is in the memory of the computer ? So how do in-memory solutions addresses this issue?

In database technology, atomicity, consistency, isolation, and durability (ACID) refers to the set of requirements that are assessed for realibility. In other words, if you forget to pay electric bill and the power gets shut off to your in-memory database hardware, you don’t have to panic. Intead, you should take comfort that you will have operational requirements sasisfied with your SAP Hana implementation: disaster recovery, the ability of the system to restore itself after a catastrophic event such as power outage or system corruption that required a shutdown. If you are considering a pilot program for SAP Hana solution (or a proof of concept), this is a key area that you wil want to validate and that will help you again the confidence of your operational team.

Power bi cursus gratis, power bi training Nederland, Power BI cursus eindhoven, Power Bi training online free, handleiding Power BI, cursus power bi desktop, Power BI certification , power bi cursus rotterdam,

 

SAP Hana Consultant Resume: SAP Hana Implementation Options

In this article i will you more details about the three implemenation options for SAP Hana. You can call Mr Data Today. We’ll offert a discussion of the technical differences among the three implementations, and also talk about their different requirements and high-level project plan steps. Finally, we’ll conclude the chapter with some things to keep in mind when choosing the implementation that’s right for your business. Call Mr Data Today.

 1. The standalone implementation for analytics
 2. SAP Netweaver BW on SAP Hana
 3. SAP Business Suite on SAP Hana.

Power bi cursus gratis, power bi training Nederland, Power BI cursus eindhoven, Power Bi training online free, handleiding Power BI, cursus power bi desktop, Power BI certification , power bi cursus rotterdam,

SAP Hana Consultant Resume: Applications for SAP Hana

Everyone knows that SAP Hana makes things go fast, but what does this mean for your business? Call Mr Data Today.  We will discuss three advanced applications that can be enabled with SAP Hana to remove the limitations of speed and volume of business information. Call Mr Data Today.

SAP Hana Analytics Foundation (SHAF) is an SAP Hana-based solution designed for those compies that run a combination of SAP Business Suite applicatios and non-SAP applications.

sap hana architecture diagram sap hana architecture ppt sap hana architecture pdf sap hana architecture blue book pdf sap hana technical architecture sap hana architecture youtube sap hana 2.0 architecture sap hana architecture interview questions
sap hana architecture diagram
sap hana architecture ppt
sap hana architecture pdf
sap hana architecture blue book pdf
sap hana technical architecture
sap hana architecture youtube
sap hana 2.0 architecture
sap hana architecture interview questions

SAP Hana Consultant Resume: Business Strategy

 

 

SAP Hana Consultant Resume: How to understanding the Technical Specifications

 

SAP Hana Consultant

.

 

Business School

 

Courses with a job guarantee

IT training Courses with a job guarantee

Accelerate your career at Mr Data

Learning goals

In 4 sessions we will explore the world of SQL and SQL Server. In this module we will work with a real world oriented approach to which participants can apply their knowledge.  

 

A lot of processes in company are made possible by information that is stored in databases. Also, a lot of managers make better decisions if they have access to the right data at the right time. Knowledge about SQL & SQL Server is a surefire way to to make sure that all this data is handled in a proper way.

 

The aim of the module SQL & SQL Server is to understand the relationship between data, SQL and the tool SQL Server. The following 5 functional areas will be treated in the course:

 

 

 • SQL Server Essentials
 • Installing SQL Server Management studio
 • Most important database technologies

 

  • Why should you use an information policy for databases and data quality?

 

 1. What is SQL?
  • What is a database?
  • Why use SQL?
  • Who uses SQL?
  • What does SQL look like?

 

 

 • Manage tables
 • Create tables
 • Alter tables
 • Drop tables

 

 

 

 • Manage data
 • Insert data
 • Update data
 • Delete data

 

 

 

 • Select data
 • Use conditions in query’s (Where)
 • Aggregate data (Group By)
 • Sort data (Order By)
 • Data from one table
 • Data from multiple tables (Join)

 

 

Index 

 1. Mr. Data Amsterdam, Business School, Courses with a job guarantee
 2. Retraining  BI Consultant Level 1

2.1 Summary

2.2 What is Mr. Data Amsterdam, Business School, Private Business School?

2.3 Our social contribution

2.4 What issues we tackle with our training?

2.5 Method/Roadmao

2.6 Study overview

2.7 Business School relevant practise

 1. Retraining ict / BI Consultant level 1
 2. Jobs for a  BI-consultant
 3. Salary expectations  BI Consultant
 4. Reviews for Mr. Data Amsterdam, Business School?
 5. Training overview for Retraining ict / BI Consultant

7.1 ERP Training

7.2 Business Intelligence

7.3 Web Analytics

 1. Learning objective Retraining ict / BI Consultant

8.1 Objectives

8.2 Mr. Data Amsterdam, Business School Framework

8.2 Training at Mr. Data Amsterdam, Business School

 1. About your Trainer

9.1 SAP, Business Intelligence Experience Overview

9.2 Industry experience Mondy Holten

9.3 SAP Project Management Experience

9.4 Work experience

 1. Training Methods

10.1 Deadline(s) & homework:

10.2 Book(s):

10.3 Video(s):

 1. Results of training

11.1 Teaching methods (face-to-face, distance learning)

 1. Times & Training structure
 2. Mr. Data Amsterdam, Business School is ready to help you

Appendix 1: Big Data Jobs

Appendix 2: Why retraining?

Appendix 3: Why not do a 4-year course?

About Mr. Data Amsterdam, Business School

Course overview  Mr. Data Amsterdam, Business School

1. Mr. Data Amsterdam, Business School

 

Mr. Data Amsterdam provides courses with a job guarantee, and in the current job market the opportunity provided is one not to be missed. This guarantee is provided due to the various modules and study training programmes which provide; training, counseling and retraining for adults in the area of Big Data . Our vision is to be “first” and “biggest” life long learning environment in the Big Data industry for our student and clients in Europe.

 

Community purpose

The social purpose of Mr. Data Amsterdam Business School is to help people from a disadvantaged position into a better more prosperous position, in cooperation with municipalities, governments, workers’ rights organisations. Mr. Data Amsterdam Business School aims to be by 2020 the largest private business school ranked number one across the whole of Europe in the area of Big Data, providing courses with a job guarantee as well.  Accelerate your career with this retraining in ICT & BI consulting and sign up for our training courses with a job guarantee at the end of your study!

 

Services at Mr. Data Amsterdam

 1. Business School
 2. Big Data Consulting
 3. SEO / SEA Service

 

Is this course suitable for me?

This course is suitable for anyone who wants to delve into the world of Big Data Analytics. We provide various training and courses in SAP, Big Data and Business Intelligence. We offer different modules at our Business School in different forms and provide our consultants with expertise in strategic issues.

 

Location

Mr. Data Amsterdam is located in the WeWork building at 61 Weesperstraat in Amsterdam. Spacious office space is spread over five storeys with a modern trendy feel. Our location is very easy to reach by public transport (metro stations Waterlooplein and Weesperstraat).

 

Study in Europe

Studying in Europe is a great idea that provides you the opportunity to obtain an education qualification that is recognised across the European Union and European Economic Area (EU and EEA). As an added benefit, usually a degree from Europe is recognised globally.

 

To undertake your study in Europe gives you the chance to immerse yourself in a multicultural, multinational society due to the close proximity of the neighbouring countries and the free movement afforded to EU nationals between borders. You are gifted during your study in Europe the opportunity to learn a multitude of languages and cultures, with 23 officially recognised languages, 60 regional and minority languages, most of which are only an hour or two plane or train ride away – affordable even as a student!

 

As part of your study in Europe you are able to do your study in a multitude of leading global languages such as French, German, Spanish, and of course, English, on top of that you have the chance to live and work in a continent which boasts 7 of the top 10 happiest countries in the world!

 

In combination with this, undertaking your study in Europe means you’re undertaking an education in the homeland of global companies such as Philips, Booking.com, KLM, Heineken, ING, BP and Royal Dutch Shell. In addition to this, Europe is also home to MR Data, one of the only places where you can undertake courses with a job guarantee when you finish!

 

You could potentially open up a whole new world for yourself by starting your studies in Europe, once you’re here you may never want to leave with so much to explore, from the snowy north to the sun soaked south, there is always something to do in Europe in combination with your studies.

 

Study in Amsterdam

Why study in Amsterdam then you ask? With all the opportunities that Europe holds, why pick Amsterdam out of everywhere else?

 

Besides of course the fact that Amsterdam is the home to Mr. Data Amsterdam Business School, to date one of the only private educations’ in Big Data which holds courses with a job guarantee at the end….

 

Amsterdam brings with it its own beauty, steeped in history and culture, with some of the world’s best museums, galleries and concert venues you’ll always have something to do to immerse yourself in the local atmosphere and culture – and as an added bonus pretty much everybody speaks English! Feel free to explore the over 100Km – yes over 100km of canals and stop off at historical sites such as the Anne Frank house or go to the Van Gogh museum before you visit one of the 36 parks during your study in Amsterdam.

 

If the busy city gets too much for you, you’re only a short plane or train ride away from Belgium, France, Germany, England, Ireland, Spain and the list goes on! Weekend city breaks, or beach breaks are only an hour or two away, ready to help you unwind and relax!

 

On top of that, to study in Amsterdam means to study in one of the safest cities in Europe, and not to mention it’s amongst the healthiest too due to strong Dutch culture to cycle everywhere they go. Exploring the city is as easy as hopping on your bike and seeing where the (bike) path takes you. With numerous bars, pubs, clubs and festivals your social calendar is also packed so full the only question you’ll have to ask yourself is which one first!?

 

Now that you’ve asked yourself that, the only question left to ask is when are you going to begin your study in Amsterdam…?

2. Retraining  BI Consultant Level 1

2.1 Summary

Accelerate your career with Mr. Data Amsterdam, Business School retraining in IT / BI Consultant. In 50 intensive days you learn the basics of ERP / SAP, Business Intelligence and Web Analytics. You go hard to work with both reading relevant case studies and the latest software products.

2.2 What is Mr. Data Amsterdam Business School, Private Business School?

Founder of Mr. Data  

Mondy Holten graduated in 2004 in Business Information Systems at the Zuyd University and now has over 8 years experience in the Big Data industry. Since 2008, Mondy Holten has been working in complex international IT projects. In this period he has had experience with various systems such as SAP ERP, SAP Banking & Insurance, SAP BusinessObjects and Tableau. This experience he gained at companies such as Atos, Logica, Imperial Tobacco, COA, Nationale Nederlanden and XADAT.NL.

SQL-Trainer

Sietze Berends has a background in computer science from the University of Amsterdam and the Saxion University of Applied Sciences. He has worked with SQL in countless environments and has accumulated over 4 years of experience. He is passionate about SQL and the best when it comes to teaching the basics to all who are taking this course. Sietze Berends is responsible for handling the SQL & SQL Server training module for all the customers of Mr Data.

HR Partner

National HR manager MSc. Jolke Roozen is responsible for defining and implementing the local operational HR policies in line with the corporate strategic HRM policy. He is also responsible for placement processing at our customers as well as the business partner for the MT team. Jolke reports directly into the Managing director for the Netherlands. The students will work alongside him during the module ‘Application training for work’. Here he is responsible for guiding candidates to work through:

 • Soft skills training.
 • Application training.
 • Coaching candidates throught their applications.
 • Job market organisation.
 • Organising meetings between candidates and clients.
 • Supervising placements.
 • Contact with employers.

     Msc. Jolke Roozen graduated in 2013 in Work and Organisational Psychology and Training and Development at the University of Amsterdam. Immediately after graduation he founded the company Apply Together, where he provides jobseekers’ training and coaching in an individual’s search for a new position. He is also the founder of HR consultancy Unfurl. As a teacher Jolke has been affiliated with the University of Amsterdam and the Nyenrode New Business School. He is currently a professor at Amsterdam University in the training of Applied Psychology. He is partnered with Fadi Christian Adamo as a lead developer responsible for a part of our marketing and technical activities. In addition to his success in some Internet concepts such as Rent Foxx and Poolhere.com he strengthens our team in delivering suitable candidates.

 

R&D Business Partner

 

Partner Kai Kain Bennink has his BSc. in Technology Management from the University of Groningen. Here Kai has specialised in Business Intelligence and Data Warehousing. His graduation project was conducted in the Dutch Gasunie N.V, conducting his thesis on Data Management for them, passing with an 8.

2.3 Our social contribution

Mr. Data Amsterdam Business School contributes to a well-known employment plan:

 • Minister Asscher “Retraining program for Amsterdam”
 • Helping to prevent job loss with the work-to-work program (caicttalentcenter.nl)
 • European Commission and data industry launch €2.5 billion partnership to master big data
 • Internship Projects
 • IT training courses with a job guarantee

 

2.4 What problems will we solve with our training?

 • The increasing demand for Big Data & BI Specialists.
 • Reducing unemployment in the Netherlands and shortening the payment period from the UWV.
 • Preventative measures for those who face potential unemployment – these people can complete the retraining program outside of their current working hours.
 • Better match with supply and demand.
 • The opportunity for people in a disadvantaged background to retrain in a promising, growing sector.

 

2.5 Process/ Roadmap

 • Retraining program
 • Intensive, 50 days training
 • 18 week internship
 • Intensive coaching by employment specialists through: on the job training and guidance.
 • Evening classes for those who are currently working facing unemployment.
 • Saturday training for people who are currently in work facing unemployment.

 

2.6 Study overview

Our BI Consultant training consists of 11 modules of 40 hours. Through flexible teachers from industry, we will transfer our knowledge to you, the modules are as follows:

M1: ERP for beginners

M2: Performance Management

M3: Business Intelligence Tools

M4: Data Warehousing

M5: Business Intelligence Strategy

M6: Becoming a Business Analyst

M7: Data Visualisation

M8: Business Intelligence Competency Center

M9: Scrum Methodology

M10: Mobile Analytics

M11: Job training – preparing you to go out into the world with your new skill set – something you will of course need seeing as you have you’re doing an education which boasts courses with a job guarantee!

 

2.7 Practical, relevant business school training

For us it is important that what you learn is relevant to the real world for what you’d perform in your future career. We promise courses with a job guarantee, and because our trainers come with industry experience in their current role on a regular basis, they are best placed to pass on relevant up to date skills and knowledge. They also work on projects for Mr. Data Amsterdam Business School and will provide you with real life case studies they themselves have encountered or are currently working on! This is how we make sure that when we say we provide courses with a job guarantee, the reason is because you already know what is happening in industry and what the current job market is like before you’ve even entered it!

 

3. Retraining ict / BI Consultant Level 1

2.1 Mr. Data Amsterdam, Business School Business School Big Data & Consulting

Mr. Data Amsterdam offers training modules at different levels and for different audiences. Important reasons for choosing Mr. Data Amsterdam, Business School include:

 1. Individual training
 2. Flexible training 24/7/365
 3. The latest study material
 4. Training at your level, at your pace
 5. Certification
 6. Restaurant   (24/7/365)

4. Jobs for BI-consultant

 

http://www.monsterboard.nl/vacatures/zoeken/?q=SAP

Business Intelligence Jobs

1.coolblue, 2.Web Analist (kpn), 3.Business Intelligence Consultant (vodafone), 4.SAP Consultant (Mediq), 5. jr Business Intelligence consultant (Phind) 6. SAP BI Ciber 7. BI Consultant met ERP Kennis (schouw), 8 SAP BI Consultant (conclusion) 9. Business Intelligence Consultant (Blokker) 10. consultant IT (KPMG) 11. jr. Data Consultant (capgemini) 12. SAP Consultant (Ctac) 13. SAP Data Visualisatie Consultant 14. SAP BI Consultant (ordina) 15. Data analist 16. Marketing Data Analyst (vye) 17. Business Analist (Driscoll’s Of Europe) 18. Werk student Data (EY) 19. Data Analist (New media) 20. Business Intelligence Consultant (Bart Vink) 21. Hunkemoller (IT Data scientist 22. Data Analist (AFM) 23. Schuber Philis 24. Data Scientist (Watson / Kruidvat ) 25. Business Analyst (DHL), 26. SAP BI Team lead (booking.com) 27. SAP BI Consultant (Action) 28. Business Intelligence Consultant (menzis)

 

5. Salary for a BI Consultant

 

6. Reviews for Mr. Data Amsterdam, Business School?

7. Training overview for ICT Retraining course/ BI Consultant

 

This document contains general information about Retraining and BI consultant training modules which are to be followed by the MR-Data Business School in Big Data. The Retraining Route/BI Consultant Level 1 contains three modules which will be briefly discussed.

 

If you have questions you can ask one of the training coordinators of Mr. Data Amsterdam, Business School. Homework will be published in our online training environment.

7.1 ERP Training

In this module you will learn all about ERP systems with an emphasis on market leading SAP. Through literature and case studies you will learn all aspects of the program and learn how data in a large enterprise is gathered. In the Mr. Data Amsterdam, Business School web learning environment you will produce relevant homework assignments and presentations.

 

7.2 Business Intelligence

 

BI training is dedicated to processing the data into more useful management information. Data visualisation plays an important role in this. You’re going to delve into software programs such as Tableau, Qlik and SAS Visual Analytics. Other topics we deal with are data warehousing, ETL, data mining and management dashboards.

 

7.3 Web Analytics

The last Mr. Data Amsterdam Business School retraining module consists of Web Analytics, analysing the technical performance of a website, and how you can improve it. Another important topic will be Search Engine Optimisation. Programs that are covered include Google Analytics, Adwords, Hotjar and Lead Page.

 

8. Learning objectives for ICT retraining/ BI Consultant.

8.1 Objective

 

 • What is an ERP system?
 • How to use BI tools?
 • What is BI strategy?
 • What are Dashboards?
 • What is Data Mining?
 • Working with SCRUM
 • How does a SAP system work?
 • How do I work with Tableau?
 • How can I improve a website?
 • How can I improve the chances of the website being found?

 

8.2 Mr. Data Amsterdam, Business School Framework

Mr. Data Amsterdam framework is a collection of tools including templates and application components to the realisation of an effective data solution.

 

8.2 Training at Mr. Data Amsterdam Business School

Through the training at Mr. Data Amsterdam Business School we want you to take your first steps into the world of IT, BI and Web Analytics. In addition to the modules already mentioned, we will also pay attention to your presentation abilities, on the Internet, in interviews and in classical presentations, this is because our courses with a job guarantee are also here to prepare you to enter the working world.

The full-time training is based on three days of classes and home study two days a week.

In addition to the full-time study, there is also the possibility of an evening course. Please look on our website mrdata.tv for more information on these classes.

 

       

 

9. About your Trainer    

 

Mr. Mondy Holten (05-01-1981)

 

Client focus BI Consultant, with 8+ years experience with SAP and Business Intelligence systems.

Business Information System background, Freelance SAP BI Consultant. Strong technical skill. This BI Developer Contractor whose main experience lies within translation of business requirements to ERP, DHW, ETL, SAP BI and risk reports. He also has hands on experience with designing, building and or managing BI transformation projects to Business Objects 4, within Financial Industry,  and HR Risk Reports.

 

9.1 SAP BI Business Intelligence Experience Overview

 • Since 2008 experience as a SAP BI Business Intelligence Consultant
 • Good knowledge of SAP ECC 6 r/3 and data migration concepts
 • Experience with SAP BW processes,   Data Ware House Management (dwh), Extracting, Transfer and Loading (ETL) data from different sources systems, Data Quality Management, SAP BW Testing EDW, ETL Tools such as SAP BW and SAP BODS.
 • RDBS / Database (DB): Oracle, SQL Server, MS Acces, Business Objects Data Services
 • Analyzing information, project management, full cycle project implementation
 • Functional design, technical design, Testing, user manuals, user training
 • BI Platform SAP Netweaver with BW : Data Modeling, DBconnect, Data flows, process chains, Master data
 • Experience to guide & Lead various projects teams on Offshore BI implementation
 • Analyzing of ABAP development statements
 • Knowledges of Web Intelligence, universe design, Information Design Tool, design studio

9.2 Industry experience Mondy Holten

 • Financial Services
 • Retail Sector
 • HR department
 • Manufacturing Industry  

9.3 SAP Project Management Experience

 • Prince 2, Scrum, RFI, RFO, RFP
 • Data Management
 • Performance Management, KPI, financial reporting

 

9.4 Work experience

Industry Experience Company Name Function Location Period
Business Intelligence XADAT Business Intelligence Consultant SAP BW BO BI Sofia, Bulgaria, Amsterdam 2015-present
Financial Banking & Insurance M Mobile Solutions

Nationale-Nederlanden

Business Intelligence Consultant SAP BW BO BI Rotterdam 2015-2015
Manufacturing M Mobile Solutions

Imperial Tobacco

BI Business Analyst / Information Analyst Friesland 2014-2015
Retail M Mobile Solutions IT Services Amsterdam 2012-2014
HR Share Service Centre (SSC) Locica / CGI, IT Services Business Intelligence Consultant SAP HR BI Rotterdam 2011-2012
HR Share Service Centre (SCC) Atos, IT Partner Business Intelligence SAP HR / HCM / BI / BO/ BW Utrecht, 2008-2010
Logistics MRO Industries IT Business Analyst / Consultant Weert 2005-2008

 

10. Training Level

We use the ‘International Qualification Framework” for training people with different backgrounds, different jobs and different levels of applicable knowledge and skills. Through this way of working, everybody has the opportunity to reach his or her desired level. It gives you the opportunity to study in a flexible manner. We take into account your work situation, personal circumstances and the knowledge of Information Management. You can see in the model below the levels which we at Mr. Data Amsterdam, Business School use.

 

Levels Name Focus
Level 1 Awareness – Understanding concepts

– Learning by reading

– Learning by watching  

– Learning by writing

Level 2 Principles – Learning by doing

– Learning by Using software system

– Learning by sharing

– Learning by Testing theory

Level 3 Intermediate – Learning by using work Experience

– Learning by using theory + Sharing knowledge

Level 4 Academic – Learning by using work Experience

– Learning by using theory

– Sharing knowledge

 

10.1 Deadline(s) & Homework:

Level: ____________________

Exam:____________________

Portfolio Assignment: ____________________

 

Homework is published on mrdata.tv in the relevant week. It is not allowed to do the homework for future weeks in advance.

 

10.2 Books:

Reading materials will be available on mrdata.tv

 

10.3 Videos:

Video materials will be available on mrdata.tv

 

 

11. Results of your training

When you have completed the retraining training successfully, you will receive the official certificate Mr. Data Amsterdam Business School BI Consultant, and once you’ve completed stage 2 you will be in the upper echelon of newly graduated Data Analyst BI consultants and as a result of our courses with a job guarantee, you’ll find yourself walking into your first job straight after graduation.

11.1 Teaching methods (Face-to-face, distance learning)

At Mr. Data, we take an interactive teaching method. Assignments, training materials and videos can all be found in the brand new e-learning environment. You will also receive a syllabus with relevant up to date curriculum related to Business Intelligence and Web Analytics. The contents of the syllabus will be tested. In addition, we will be working on real life case studies, presentations and other assignments, this will also be tested.

 

12. Training times

Daytime training:

10:00-16:00

 

Evening training:

19:00-22:00

 

Saturday training:

10:00-14:00

15:00-19:00

 

Date Course Studying literature / Studying literature Tutorial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

13. Mr. Data Amsterdam, Business School is ready to help you!

 

Weesperstraat 61

1018 VN Amsterdam, NL

info@MR-DATA.NL

 

Appendix 1: Big Data Jobs

1.coolblue, 2.Web Analist (kpn), 3.Business Intelligence Consultant (vodafone), 4.SAP Consultant (Mediq), 5. jr Business Intelligence consultant (Phind) 6. SAP BI Ciber 7. BI Consultant met ERP Kennis (schouw), 8 SAP BI Consultant (conclusion) 9. Business Intelligence Consultant (Blokker) 10. consultant IT (KPMG) 11. jr. Data Consultant (capgemini) 12. SAP Consultant (Ctac) 13. SAP Data Visualisatie Consultant 14. SAP BI Consultant (ordina) 15. Data analist 16. Marketing Data Analyst (vye) 17. Business Analist (Driscoll’s Of Europe) 18. Werk student Data (EY) 19. Data Analist (New media) 20. Business Intelligence Consultant (Bart Vink) 21. Hunkemoller (IT Data scientist 22. Data Analist (AFM) 23. Schuber Philis 24. Data Scientist (Watson / Kruidvat ) 25. Business Analyst (DHL), 26. SAP BI Team lead (booking.com) 27. SAP BI Consultant (Action) 28. Business Intelligence Consultant (menzis)

 

Demand for data experts to double by 2017

 

@NeelieKroesEU said “Data is the motor and foundation of the future economy. Every kind of organisation needs the building blocks to boost their performance, from farm to factory, from the lab to the shop floor.”

 

European Commission and data industry launch €2.5 billion partnership to master big data

The European Commission and Europe’s data industry have committed to invest €2.5 billion in a public-private partnership (PPP) that aims to strengthen the data sector and put Europe at the forefront of the global data race.

 

Mastering big data could mean:

  • up to 30% of the global data market for European suppliers;

 

 • 100,000 new data-related jobs in Europe by 2020;

 

 • 10% lower energy consumption, better health-care outcomes and more productive industrial machinery.

Source: European Commision http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1129_en.htm

 

Appendix 2: Why retraining?

Reducing the amount of social benefits that the Dutch government would potentially have to pay for those people who are facing the threat of unemployment.

 

 1. Korte doorlooptijd van dreiging tot uitkering naar werk, zoals:
  1. ING Bank are making 1400 redundancies in the next 2 years
  2. Layoff’s in V&D
  3. Ballast Nedam Social plan (Ballast Nedam 2016)
  4. ING Bank’s Social plan (ING 2016-2017)
  5. Makro Social plan (Makro 2016-2017-2018)
  6. The National lottery social plan (National lottery/ Lotto 2016)
  7. Vivat Social plan (Vivat 2016) (ending december 31st 2016)
  8. ABN Amro Social plan
  9. RBS
  10. Achmea
  11. NN / Delta Loyed

 

Appendix 3: Why Mr. Data ?

 

 • Most  Universities don’t teach their students up-to-date study material
  • Old study techniques and methodologies
  • Old study material, universities changes their training every 1460 days
 • Degree of students do not match the needs of employers
 • 4 year universities cannot follow the fast changes in technology. Mr. Data Amsterdam Business School provides two months training in house and 10 months on the job.

 

 

 

About Mr. Data Amsterdam, Business School

We deliver 3 Big Data services:

 1. Business School
 2. Consulting
 3. SEO Service

 

 1. We create new skills for our students to learn and grow in the big data industry.
 2. We help our clients to making better decisions based on Big Data technology.
 3. We deliver remote support for Big and Search Enginering Optimalisation, SEO

 

Output

 • Dashboards
 • Tree maps, charts, bar chart
 • Google Ads, Content writing

 

What is Big Data?

Big data is being generated by everything around us at all times in phones, computers, cars, and buildings.

Big data is arriving from multiple sources system. To extract meaningful value from big data, you need optimal processing power, analytics capabilities and skills.

 

BIG DATA Business School Consulting Remote Support
Vision To let our “students” grow by education in Big Data Technology for a better future, planet, and profit To let our “clients” grow by consulting in Big Data Technology for a better future, planet, and profit To let our “clients” grow by remote support in Big Data Technology for a better future, planet, and profit

 

Mr. Data Amsterdam – Retrain for a New Job or Career

 

Mr. Data Amsterdam solves the problems with a retraining program for a new job or career, for the following reasons:

 • Receiving—or eligible to receive—unemployment benefits.
 • Have exhausted unemployment benefits within the past four years.
 • Formerly self-employed and currently unemployed due to general economic conditions.
 • Unemployed veteran discharged within the past four years.
 • Upgrade your skills to remain employed in your current job.

 

Services

 • Tuition assistance, books, and fees for those who qualify.
 • Education & Training in Big SAP course training.
 • Job search assistance and job placement  

 

Job opportunities after the full course

 

This student will be ready to start at top 500 companies that use SAP ERP system, for example: Philips, Shell, Heineken, ASML, DSM, Nike, Adidas.

 

 • Assist customers with analysing complex data sets, and developing prototypes and production systems to
 • Help find trends and patterns in data, present results in meaningful visualisations
 • Assist customers in understanding their data and information needs.

 

Course overview  Mr. Data Amsterdam, Business School

 • ERP,
 • Performance Management,
 • Business Intelligence Tools,
 • Data WareHousing,
 • Business Intelligence Strategy,
 • Business Analyst, Data Visualisation,
 • Scrum,
 • Business Intelligence Competency Center,
 • Mobile Analytics,
 • Sap Business Objects,
 • Tableau

Top 20 business intelligence engineer resume Countries in the World, click “here”

What makes a country rich? Is it the available natural resources? Could it be the amount it exports or import that it garners in? To the common brain it might seem very overwhelmingly complicated, so let me break it down into simpler terms for you. The most quantifiable way to measure riches in the economy is to take into account the GDP (Gross Domestic Product) of a country. GDP is the monetary value of the final goods and services produced within a country, which is, finding out how much is produced in a place, for a given period of time.

The top richest countries list have some really interesting contenders on them, which just goes to show that you don’t have to be a big and mighty country to rake in the moolah. Or maybe, that’s exactly why they can stay rich. Here are 20 of the richest countries in the world as calculated by GDP per capita.

20. Top 10  business intelligence engineer resume Iceland-  $48.070 click “here”

With the national currency that goes from strength to strength and increasing prices, Iceland is well on its way to trumping Switzerland for being rich. The prices of goods and real estate are climbing exponentially here as well. Much of Iceland’s wealth can be credited to the thriving fisheries in the area in addition to the tourism and energy.

19. Top 10 business intelligence engineer resume Germany : $48.000 click “here”

With its central location in Europe as well as being well connected with rivers, Germany has a strategic advantage making it accessible as well being quite self reliant on making its own energy and steel. All of this coupled with great facilities for education and a strong currency makes this country a steady fixture on the list.

18. Top 10 business intelligence engineer resume Australia – $48,806 click “here”

As the world’s 12 largest economy, Australia has its exports goods to thank. The continent is surrounded by the oceans making it a coastal hub of trade and commerce. Its major cities Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide are found in coastal areas. Its capital is Canberra inland. This country is known for its Sydney Opera House, the Great Barrier Reef, a vast interior desert wilderness called the Outback, and unique animal species like kangaroos and duck-billed platypuses. The economy is a booming mixed market, with its service sector being the major contributor to the GDP.

17. Top 10 Business Intelligence engineer resume Sweden $49,678 click “here”

The engineering industry is prominent in this country and so is the trade. Sweden has an abundance of iron and timber. The telecom, pharmaceuticals and the automobile industry also contribute to the strength of the economy. Sweden has one of the fastest growing economies in Europe and made it unscathed through the financial crisis that hit the world between 2008 and 2010. There are common goods that Sweden exports like paper, wood, road vehicles and iron to name a few.

16. Top 10 Business intelligence engineer resume Bahrain-  $50,302 click “here”

Bahrain is known to have an open economy with its currency quite valued in the world. The banking and tourism sectors generate the bulk of the returns. And they have their vast resources of oil to be grateful for. It also has the third largest reserves of natural gas in the world.

15. Top 10 business intelligence engineer resume The Netherlands : $50,846 click “here”

The kingdom of Netherlands has been known for their prosperity since the 17th century even though industrialization came upon them much later. Their income is largely generated from their oil refineries, food processing, and machine production. Their agricultural sector provides a thriving yield as well, which contributes to their exports.

14. Top 10 business intelligence engineer resume Saudi Arabia  $54,078 click “here”

This country is dripping in oil. This is the backbone of their economy and is known to have 18% of the world’s identified petroleum reserves. This sector accounts for 55% of the GDP and another 40% is from the private sector which is made up of non nationals. The kingdom has been aware of their reliance on their oil reserves and has attempted to diversify into various other sectors so that they don’t put all their eggs in one basket.

13. Top 10 business intelligence engineer resume United States — $57,293 click “here”

The U S of A has a varied and wide demography that helps in its diverse and abundant natural resources, which in turn allows them more advantages in their trade and commerce. The architecture, film industry and its general high productivity in its automotive and technological sectors work hand in hand to ensure this great nation stays on this list. It also boasts of the world’s most influential markets. It is also considered a tax heaven and being the most technologically powerful country in the world the economy is dependent on its service sector. Being the capitalistic economy it is, USA has greater flexibility than other countries in important decision making. This country still has its struggles especially in the realm of the middle class.

12. Top 10 business intelligence engineer resume Japan —  $58,094 click “here”

Hong Kong, Japan’s capital, features very prominently in the list of the top richest countries as it is called the gateway to China. Its financial services industry and strong rules of trade makes it a lucrative choice for business. It also offers low taxation and an almost free port trade options as well. The Hong Kong Stock Exchange is also a force to reckon with.

11. Top 10 business intelligence engineer resume Switzerland $59,375 click “here”

This beautiful country known for its chocolate, cheese and lolloping hills is also one of the finest examples of a firm economy because it has kept to a very high standard and resorted to high tariffs. Switzerland also offers subsidized agriculture which furthermore boosts the revenues considerably. Financial services contribute to the robust GDP growth along with pharmaceutical, manufacturing and tourism industries. Exports also are an important source of income along with clocks.

10. Top 10 business intelligence engineer resume  San Marino $64,443 click “here”

The republic of San Marino is considered to have a highly stable economy. It is also one f the smallest economies in the world. The republic also has one of the lowest unemployment rates in the whole of Europe. Geographically it gets a bit of a shadow from Italy yet it still stands tall when it boasts of no national debts. The tourism industry is a major contributor to the revenues of the area.

9. Top 10 business intelligence engineer resume United Arab Emirates  $67,696 click “here”

The UAE has a humongous land area with a population of over 9 million. Most of the income is derived from oil, but the services and telecom sectors also contribute heavily. They have taken their cues from Saudi and have focused on diversifying and developing others sectors including technology and services. The tourism industry has received much attention and has contributed to keeping the economy afloat during the financial crisis in 2007-2009. They also offer zero income tax which makes it a hub for businesses.

8. Top 10 business intelligence engineer resume 2018  Norway –  $69,296 click “here”

This Scandinavian country is known for its stripped back rustic beauty and also for its lush greenery and museums. The economy is a state owned mixed economy which has shown great progress since industrialization. Fishing, natural resources and petroleum exploration drives the economy. It follows independent monetary policy. Norway is known for its excellent living standards. It is an extremely productive country with a very low unemployment rate and free healthcare.

7. Top 10 Business intelligence engineer resume 2018 Ireland  $69,374 click “here”

Dublin the capital is known for being a tourist destination as well as the birthplace of many prolific writers. The economy is dependent on trade and investment. Ireland has also pioneered the list for highest quality of life. The growth of Ireland’s economy had plateaued after 2008 but it still has a high GDP. There is lot of dependence on foreign investments. It is country that has an abundance of oil reserves. It also has many other resources like fisheries, timber, minerals and hydropower.

6. Top 10 Business intelligence engineer resume 2018  Kuwait $71,263 click “here”

Another Arab country that may seem diminutive in size yet packs a wealthy punch in oil. It has most of the revenues steeped in petroleum reserves and accounts for 95% of the export and government revenue. Apparently, Kuwait has around 10% of the world’s reserves of crude oil. They also have set their sights on diversifying and developing the other sectors so as to keep them on a better standing for the future. The constitutional emirate has a parliamentary system.

5. Top 10 business intelligence engineer resume Brunei – $79,710 click “here” 

There is a great combination of foreign and domestic entrepreneurs in this small but wealthy country that contributes to the GDP. It is also well established by exports of crude oil and natural gas. There are no income taxes or sales taxes and the government provides assistance with education and health care. After gaining its independence from the British in 1984 Brunei has made huge strides in its economic growth. It has developed wealth from petroleum and natural gas. The country also has the second-highest Human Development Index among the Southeast Asian nations, after Singapore, and is classified as a “developed country”.

4. Top 10 Business intelligence engineer resume Singapore – $87,082 click “here”

The backbone of the city’s economy is its financial services sector as well as its liberal economic policies that welcome innovation and change every step of the way. Singapore is also known to have the second busiest port in the world , it relies on the shipping and transportation services . It also has an added advantage of being hugely multi cultural with an open trade friendly economy. The standard of living is considered quite high with positive strides made in the fields of education, health, life expectancy and growth. Singapore also features regularly on many other lists like top cleanest cities in the world and the best airport in the world making it a globally recognized country. The strong manufacturing sector and the service sector are the two main areas that contribute to Singapore’s prosperous journey. Singapore depends heavily on trade and commerce.

3. Top 10 Business Intelligence engineer resume Macau –  $96,147 click “here”

Being the largest gambling center in the world,(sorry Vegas), the bulk of the earnings comes from the most obvious source. There are efforts to develop the tourism, manufacturing and administrative sectors. This former Portuguese colony also made its mark by being the place with the second highest life expectancy rate in the world. This is the only place in China where gambling is legal .The region is gaining much benefit from the increasing Chinese middle-class as the wealth begins to rise from the world’s second largest economy. More than 16 million tourists from China visited Macau last year.

2. Business intelligence engineer resume Luxembourg –  $101,936

This country has made its mark by being a permanent fixture n this list. The financial sector and its conservative policies as well as its robust industrial and steel sectors are all major contributors to its wealth. Banking takes up most if the economy. This small European country is mostly rural with monumental charm and aesthetic beauty. It is also considered to be quite the model country as it has found a harmonious co existence between lush green pastures and highly industrial. Tourism is also a sought after sector here. The economy is also known to be highly innovative in its nature with low inflation rates.

1. Top 10 Business intelligence engineer resume Qatar –  $129,726 click “here”

Here it is the lucky, wealthy, last. Qatar is located in south west Asia. This country ranks numero uno as it has a well developed petroleum industry which constitutes70% of the government revenues and 85% of its export earnings. It also has the privilege of hosting the 2022 FIFA World Cup which will be advantageous in helping the economy grow further. The population is over 21 million with a lot of expats moving in search of business and trade deals. It also has a reputation of using forced labor from Asia and parts of Africa. The tourism sector also gains foreground for earning revenues. There is definitely an edge that Qatar enjoys being a small country with large reserves of oil, it is definitely in a very good position safe from any looming financial woes in the near or distant future. This also allows them a highly influential standing with the other Arab countries in an around the area

Here it is, the entire comprehensive list of the world’s richest countries size, religion, sensibilities no bar.

Although, there must be a disclaimer on the relevance of the numbers because,in order to find out the present years amount of GDP, we have to use the data that has been available in the previous year. Every year there is quite a bit of shuffle on this list. Most of the countries seem to be here to stay but there are always a few surprises. May all these countries continue their prosperous trends.

 

Please rate this

top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen No ratings yet.

Het voorbeeld CV voor ZZP’ers en Freelancers

top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen
top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen

Het CV, ook wel curriculum vitae is het visitekaartje voor u als ZZP’er of freelancer gericht aan de ondernemingen waar u solliciteert. Hoe anders is het CV van een zzp’er nu vergeleken met een regulier cv? Als ZZP’er en freelancer zet je op je cv: ervaringen, kwaliteiten en expertise die je als zelfstandige hebt opgedaan.

Het cv geeft een helder en duidelijk beeld van je ervaring en kwaliteiten. Echter, het cv dient enkel de basis om het eerste persoonlijk contact te leggen met een mogelijke opdrachtgever. Een goed en duidelijk cv biedt je aanzienlijk meer kansen op een kennismaking dan je concurrent. Om een goed cv op te stellen is het verstandig dit te doen aan de hand van een cv voorbeeld. Zo voorkom je schoonheids foutjes en zie je geen belangrijke details over het hoofd.

Als freelancer of ZZP’er heb je al snel veel werkervaring bij meerdere werkgevers. Een curriculum vitae kan hierdoor met alle vermeldde opleidingen en vaardigheden, als snel te lang worden. Het is verstandig het cv niet te lang, maar juist kort en krachtig te houden. Zorg dat je met 3- 4 pagina’s uit de voeten kunt, anders wordt het te veel en rommelig (het advies van een regulier cv is 0-2 pagina’s)

Relevantie

Omdat een ZZP’er en freelancer vaak werk verricht voor uiteenlopende werkgevers, is het vaak beter om bij verschillende soorten werkzaamheden bepaalde ervaringen juist wel of juist niet te vermelden. Een flexibele ZZP’er werkt daarom met verschillende CV’s waarin verschillende ervaringen en kwaliteiten beter worden toegelicht. Afhankelijk van de opdracht die wordt aangeboden.

Wanneer voor een tijdelijke opdracht een specifieke set aan ervaring en eisen wordt gesteld, is het zaak juist hier op in te spelen met je cv. Ons advies is daarom onderscheidende factoren te vermelden waarom jij juist het meest geschikt bent voor de tijdelijke job. Een goed verzorgd en vormgegeven cv zal zorgen dat jouw cv niet over het hoofd wordt gezien, maar juist beter wordt bekeken.

Het cv voor ZZP en Freelancers

Onze tip: werk vanuit een uitgebreid basis cv waarin al je werkervaring, kennis en opleidingen vermeld. Dit basis cv is makkelijk en snel aan te passen aan de vacature waarop je solliciteert. Zo bespaar je je een hoop moeite bij het verkrijgen van opdrachten en lever je snel een goed cv af!

Een aantal voorbeeld CV’s voor ZZp’ers en Freelancers:

Voorbeeld cv zzp en freelancerDownload CV Voorbeeld 1

Voorbeeld cv zzp en freelancer 2Download CV Voorbeeld 2

Hoe kom je als ZZPer in de crisistijd aan een baan?

De meest gestelde sollicitatiegesprek vragen

Vertel eens wat over jezelf

De eerste is natuurlijk niet echt een vraag, maar je kunt erop rekenen dat dit je zal worden gezegd tijdens een sollicitatiegesprek. Vaak is het zelfs het eerste wat een recruiter van je wil weten. Het geeft je de kans om jezelf te laten zien. Niet door te vertellen waar je geboren bent en hoe je ouders heten, maar door te laten merken dat je geschikt bent voor de baan. Vertel kort en bondig welke werkervaring je hebt, wat je drijft, wat je passie is en waar je goed in bent. Laat weten naar welke uitdagingen je op zoek bent in een baan. Je kunt hier een persoonlijk tintje aan geven door je hobby’s te delen, maar wijd hier niet teveel over uit.

Wat zijn je sterke en zwakke punten als werknemer?

Benadruk met je sterke punten jouw toegevoegde waarde voor het bedrijf. Geef een aantal vaardigheden met concrete voorbeelden die bij de functie goed van pas zullen komen. Lees je hiervoor in over het bedrijf: waar zijn zij naar op zoek, wat zijn hun doelen? Probeer als zwakke punt niet nog een sterk punt te verkopen onder het mom van ‘ik werk soms veel te hard’. Geef echt aan wat je aan jezelf wilt verbeteren en hoe je dat denkt te bereiken. Hiermee laat je zien dat je zelfinzicht hebt.

Wat spreekt je aan in ons bedrijf?

Door deze vraag te stellen weet een potentiële werkgever direct of jij je goed hebt ingelezen voor het gesprek. Met een treffend antwoord kun je dus aangeven dat je moeite hebt gedaan voor je sollicitatiegesprek en dat je daadwerkelijk graag voor het bedrijf wilt werken. Doe onderzoek via Google en geef tijdens je sollicitatiegesprek een samenvatting van het beeld dat je bij het bedrijf hebt. Voeg daaraan toe wat je hierin aanspreekt en waar jij als werknemer jouw steentje bij zou kunnen dragen.

Wat houdt deze functie volgens jou in?

Wijd niet te veel uit tijdens je antwoord op deze vraag, maar geef kort weer welke taken en verantwoordelijkheden je verwacht. Zijn bepaalde aspecten van de functie je nog niet helemaal duidelijk? Geef dit dan eerlijk aan.

Waarom denk je dat je geschikt bent voor de functie?

Om deze vraag treffend te kunnen beantwoorden, moet je je goed bewust zijn van je kwaliteiten. Wat kun of weet jij wat andere sollicitanten niet kunnen of weten? Benadruk hierbij in het kort de prestaties die je behaald hebt en de ambities die je hebt, die relevant zouden kunnen zijn voor de functie. Geef je potentiële werkgever goede redenen om juist jou aan te nemen.

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?

Ook deze vraag staat tussen de meest gestelde sollicitatiegesprek vragen en deze hoef je niet altijd naar waarheid te beantwoorden. Want ook al wil jij stoppen met werken als je eenmaal moeder bent, dan hoeft je werkgever dat nog niet te weten. Breng doelstellingen naar voren die je in je werk zou willen behalen en die relevant zijn voor de vacature. Je ambities moeten globaal passen bij de functie waarnaar je solliciteert. Zo laat je jouw oprechte interesse blijken om de functie te mogen vervullen. Je potentiële werkgever kan vervolgens bedenken of jullie doelen op elkaar aansluiten.

Het voorbeeld CV voor ZZP’ers en Freelancers

top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen
top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen

Heb je zelf nog vragen?

Dit is natuurlijk een strikvraag, want het is niet de bedoeling dat je hier ontkennend op antwoord. Door zelf vragen te stellen, laat je zien dat je daadwerkelijk aandacht hebt besteed aan de sollicitatie en de baan graag wilt. Toon je interesse door een aantal vragen voor te bereiden door middel van online onderzoek. Hoe hoger de functie waarnaar je solliciteert, des te scherper wordt verwacht dat je vragen zullen zijn. Zorg dat zeker één vraag over de functie gaat waarnaar je solliciteert en één vraag over de firma zelf. Vraag wat je verantwoordelijkheden zullen zijn, met of onder wie je zult werken, of wat de doorgroeimogelijkheden zijn. Over het bedrijf kun je vragen wat de toekomstvisie is, welke nieuwe plannen ze hebben en of er in ploegdiensten wordt gewerkt.

Heb je jouw antwoorden op bovenstaande sollicitatiegesprek vragen goed voorbereid, dan zal het gesprek in de meeste gevallen prima verlopen. Natuurlijk zijn er nog tal van andere vragen die gesteld kunnen worden, maar deze vragen zullen het zwaarst wegen tijdens je beoordeling als potentiële werknemer. We wensen je succes met de voorbereiding op je sollicitatie.

Afsluiting sollicitatiebrief


Heb je een pakkende sollicitatiebrief geschreven en ligt je cv al klaar? Dan ben je er bijna: alleen nog even een goede afsluiting bedenken voor je sollicitatiebrief. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Want niet alleen de eerste indruk, maar ook de laatste woorden blijven vaak hangen: was je spontaan, zette je aan tot actie, of kwam je juist weifelend of arrogant over? We helpen je met een aantal afsluiting sollicitatiebrief tips.

Waarom is het slot van je brief zo belangrijk?

Vaak wordt er door sollicitanten veel meer waarde gehecht aan de aanvang van hun sollicitatiebrief dan aan het einde. En dat is raar, want dit einde is zowel de call to action van je brief als het laatste wat een recruiter bijblijft na het lezen van je brief. Je wilt een positieve indruk achterlaten die blijft hangen met een zin die opvalt. Is je brief van uitstekende kwaliteit, maar sluit je deze slecht af, dan kan deze ene zin ervoor zorgen dat je niet op sollicitatiegesprek wordt gevraagd.

Veelgemaakte fouten bij het afsluiten

Laten we om te beginnen vertellen wat je niet moet doen. Wanneer je dan straks zelf een passend einde voor je sollicitatie schrijft, weet je in ieder geval welke fouten je moet vermijden. Want eigenlijk is de afronding van je sollicitatiebrief niet meer dan een groet en geen:

 • Lang verhaal dat 3-4 regels overschrijdt
 • Te formele groet zoals ‘hoogachtend’ of ‘in afwachting van uw reactie’
 • Te informele groet zoals ‘houdoe’ of ‘doei’: dat kan echt niet
 • Te commercieel stuk waardoor de afsluiting van je brief meer lijkt op een reclameboodschap
 • Onzekere afsluiting met de werkwoorden hopen of (af)wachten zoals ‘ik wacht met spanning op uw reactie’
 • Te zelfverzekerde afsluiting waarin je aangeeft dat je er al vanuit gaat dat je op gesprek wordt gevraagd: dit kan arrogant overkomen
 • Ontbreken van een afsluiting waardoor de brief plotseling eindigt

Maak er ten slotte geen heel ingewikkeld en creatief verhaal van, maar geef duidelijk doch vriendelijk aan waarom de recruiter nu juist jou uit zou moeten nodigen op gesprek.

Goede afsluiting sollicitatiebrief

Nadat we je op het hart gedrukt hebben hoe het niet moet, laten we je natuurlijk ook zien hoe het wel moet. Hieronder een paar tips voor het afronden van je sollicitatiebrief:

 • Laat ook in je afsluiting je enthousiasme blijken om in de beschikbare functie en juist voor dit bedrijf te werken.
 • Zorg voor een originele afsluiter en neem voorbeeldzinnen niet letterlijk over: geef er je eigen draai aan.
 • Geef sowieso aan dat je graag op gesprek komt voor verdere toelichting: dit is de call to action in je brief.
 • Bedank de lezer dat hij de tijd heeft genomen om je brief te lezen.
 • Zet onder de afsluitende alinea van je sollicitatiebrief een formele groet. ‘Met vriendelijke groet’ is de meest gebruikte groet onder een formele brief.

Een aantal voorbeelden van goede afsluitingen zijn:

 • Voor meer informatie over mijn kennis en ervaring verwijs ik u graag naar mijn cv. Natuurlijk ben ik ook bereid het een en ander toe te lichten in een kennismakingsgesprek.
 • Graag geef ik in een sollicitatiegesprek nadere toelichting op mijn sollicitatie.
 • Graag zie ik uw reactie graag tegemoet.
 • U heeft nu een eerste indruk van mij. Graag vertel ik u in een gesprek meer over mijn ervaringen.
 • Mijn motivatie en kwaliteiten kom ik graag in een kennismakingsgesprek toelichten. Ik zie een uitnodiging hiervoor met belangstelling tegemoet.
 • Hartelijk dank voor het lezen van mijn sollicitatiebrief. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch benaderen.

Controleer je brief en neem de tijd

Het concept van je brief is na het toevoegen van de afsluiting af. Dat betekent niet dat deze direct op de bus kan: slaap er nog een nachtje over. Dit kan ervoor zorgen dat je nog iets te binnen schiet wat je graag toe zou voegen. Ook kun je de brief de volgende dag nog eens met een frisse blik overlezen. Daardoor besluit je misschien zinnen te herschrijven omdat ze niet prettig lezen, of valt je dat ene kleine foutje ineens op. Laat ten slotte een kritische lezer je sollicitatiebrief nog eens nalezen. Is je brief helemaal in orde, dan kun je hem op de bus of mail doen. Wie weet wordt je dan binnenkort uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Een Sollicitatiebrief schrijven: Hoe, Tips & Voorbeelden

Sollicitatiebrief SymboolEen sollicitatiebrief is de eerste indruk die je op een recruiter maakt. Je wilt ermee laten zien dat jij de meest geschikte kandidaat voor de functie bent en naar aanleiding daarvan uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een gerichte of open sollicitatiebrief. Hoe je deze goed en overtuigend schrijft laten we je hier nu zien.

Voorbereiding sollicitatiebrief

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook voor wat betreft het schrijven van een sollicitatiebrief. Lees van te voren de vacature goed door. Zo weet je exact wat de functie inhoudt en ken je de kwaliteiten waarnaar de werkgever op zoek is. Verwerk de opleiding en ervaring die in de vacature gevraagd wordt zo goed mogelijk in je sollicitatiebrief. Daarnaast is het fijn om te weten bij wat voor een organisatie je terechtkomt wanneer je op de functie solliciteert. Google het bedrijf en probeer mensen te spreken die de organisatie of zelfs de contactpersoon achter de vacature kennen. Dit is meteen een mooi moment om een goede indruk achter te laten.

Gerichte sollicitatiebrief

Het eerste onderdeel van een sollicitatie bestaat uit een sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae, oftewel het cv. Deze schriftelijke sollicitatie dient als eerste selectiemethode voor de recruiter of werkgever. Met je sollicitatiebrief en je cv dien je je te onderscheiden van andere kandidaten. Om je daarbij te helpen lichten we in dit artikel een gerichte sollicitatiebrief toe.

Open sollicitatiebrief

Wanneer je graag voor een bepaald bedrijf wilt werken waar momenteel geen vacatures beschikbaar zijn, dan kun je een open sollicitatiebrief insturen. De inhoud van een dergelijke open sollicitatiebrief verschilt niet veel van die van een gerichte sollicitatiebrief. In plaats van je kennis en vaardigheden te benadrukken die bij de functie passen, benadruk je nu jouw oprechte interesse in het bedrijf. In je brief laat je duidelijk merken waarom jij als werknemer een goede aanwinst voor het bedrijf zou zijn.

Opbouw sollicitatiebrief

In je sollicitatiebrief is het natuurlijk niet de bedoeling dat je de inhoud van jouw cv nog eens herhaalt. Maar wat is dan wel een goede sollicitatiebrief? We helpen je door de opbouw van een sollicitatiebrief duidelijk onder elkaar te zetten. Door deze indeling erbij te pakken wanneer je jouw brief gaat schrijven, weet je wat je kunt vermelden en vergeet je geen belangrijke informatie. We nemen de opbouw stap voor stap met je door:

Inleiding

In de inleiding beschrijf je waar je de vacature bent tegengekomen en laat je duidelijk je enthousiasme daarover merken. Geef aan dat je wilt solliciteren naar de functie. Bel van te voren naar de organisatie en vraag naar de huidige status van de vacature en naar meer informatie over het bedrijf. Benoem de persoon waarmee je gesproken hebt vervolgens in de inleiding.

Motivatie

Geef hier aan waarom jij een aanwinst bent voor het bedrijf. Laat duidelijk merken wat jij te bieden hebt dat aansluit op de functie. Geef aan dat je begrijpt waar het bedrijf naar op zoek is in een werknemer en dat jij deze leegte vult met jouw vaardigheden en kennis. Geef nieuwe informatie naast wat al in je cv vermeld staat. Ga bijvoorbeeld dieper in op de functieomschrijving, gebruik informatie die je in het bovengenoemde telefoongesprek hebt ingewonnen, of informatie die je via derden hebt verkregen.

Match

Licht twee relevante eigenschappen die in je cv staan uit, om aan te tonen dat jij de geschikte match voor de functie bent. Dit sluit aan op je motivatie in de eerdere alinea. Benadruk deze eigenschappen met voorbeelden uit het verleden of uit je cv. Probeer de informatie uit je cv niet te herhalen, maar bied liever nieuwe informatie over jezelf aan.

Afsluiting

De afsluiting van je sollicitatiebrief houd je het best beknopt en komt al gauw neer op een formele afsluiting. Het is heel belangrijk om aan te geven dat je graag uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek om je brief en cv toe te lichten. Maak gebruik van actieve (‘Graag stel ik mij verder voor in een persoonlijk gesprek’) in plaats van passieve taal (‘Ik hoop dat ik op gesprek mag komen’).

Voorbeeld sollicitatiebrief

Adres: Je eigen adres en e-mailadres

Vincent de Kort

Straatnaam 52

1073 LP Amsterdam

emailnaam@hotmail.com

Adres werkgever en datum van opstellen

Janssen & Co Advocaten

T.a.v. de heer Janssen

Straatnaam 18

2595 AA Den Haag

Amsterdam, 16 oktober 2018

Onderwerp in een wat groter lettertype: To-the-point

Onderwerp: Sollicitatie HR Officer

Aanhef

Geachte heer Janssen,

Inleiding: Enthousiast begin met aanleiding tot solliciteren

Op Indeed kwam ik de vacature voor HR Officer bij Janssen & Co Advocaten tegen. Van uw medewerker Mathilde de Jong heb ik telefonisch vernomen dat deze vacature bij uw gerenommeerde bedrijf nog niet is vervuld. Na een gedegen opleiding heb ik een jarenlange ervaring als HR Assistent en later als HR Officer opgedaan. De functie bij Janssen & Co Advocaten is niet alleen relevant, maar spreekt mij ook enorm aan en ik solliciteer dan ook graag op deze vacature.

Motivatie: Waarom je deze baan graag wilt bemachtigen

Voor de functie van HR Officer geeft u aan op zoek te zijn naar een gekwalificeerde kandidaat met minstens 5 jaar ervaring als HR Officer of in een vergelijkbare functie. Zoals u in mijn cv kunt zien voldoe ik aan deze eisen en in mijn baan als HR Officer bij Travel B.V. ben ik bovendien op internationaal niveau werkzaam geweest. Ik ben erg enthousiast over uw bedrijf en heb in mijn telefoongesprek met mevrouw de Jong vernomen dat het werknemersbestand van vergelijkbare grootte is als van het bedrijf waar ik mijn vorige functie bekleedde. De dynamiek van een dergelijk bedrijf is mij erg goed bevallen. Bovendien spreekt uw werknemersbeleid dat ik op de website van het bedrijf ben tegengekomen, mij persoonlijk erg aan.

Het voorbeeld CV voor ZZP’ers en Freelancers

top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen
top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen

Match: Waarom jij geschikt bent voor de functie

Zoals u in mijn cv al gezien hebt, heb ik ruim 8 jaar ervaring als HR Officer bij Travel B.V. Na een reorganisatie heb ik mijn werk daar helaas op moeten geven. Mijn vorige werkgevers zullen echter graag bevestigen dat ik met aandacht en gevoel een goede verstandhouding met de werknemers aldaar onderhouden heb.

Afsluiting: kort en krachtig

Om bovenstaande feiten toe te lichten en omdat mijn vaardigheden zoals u ziet uitstekend op de functie aansluiten, word ik graag uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Ik zie ernaar uit van u te horen.

Met vriendelijke groet,

(Handtekening)

Vincent de Kort

Bijlage: cv

Competenties

Door je competenties in je sollicitatiebrief te vermelden, geef je weer welke vermogens je hebt die inzicht, vaardigheid, kennis en een correcte houding vereisen. Deze vermogens helpen je bij het bereiken van doelen in concrete werksituaties en dit zijn vaardigheden die je door ervaring hebt geleerd. Aan de hand van competenties kan een werkgever bepalen of je de juiste persoon bent voor de functie en of je geschikt bent om te werken binnen het bedrijf. Werkgevers willen niet langer weten wat je kent, maar wat je kunt. Door deze competenties in je sollicitatiebrief te verwerken heb je de kans om de punten waarin jij als werknemer uitblinkt te benadrukken en erop in te gaan. Voorbeelden van competenties zijn assertiviteit, betrokkenheid, collegialiteit, initiatief, netwerken en omgaan met werkdruk.

Analyse

Vervolgens komen we op het punt waarop je jouw sollicitatiebrief analyseert. Hieronder staan een aantal voorbeelden van punten die een werkgever graag terugziet in je sollicitatiebrief. Probeer dus zoveel mogelijk, zo niet alle punten terug te laten komen in je brief.

 • Een duidelijke motivatie en ambitie
 • Kort en krachtige taal voor een goede leesbaarheid
 • Je meest relevante competenties voor de functie
 • Een toon die past bij de functie waarop je solliciteert
 • Eerlijkheid en dus correspondentie van feiten met bijvoorbeeld je LinkedIn profiel

En dan zijn er natuurlijk de punten die je beter achterwege kunt laten:

 • Clichés of standaardzinnen
 • De eerste zin met ‘ik’ beginnen, of teveel zinnen met ‘ik’ beginnen.
 • Gebruik van afkortingen
 • Type- en spelfouten
 • Herhalen van alle informatie uit je cv

Laat je sollicitatiebrief nadat je deze zelf gecontroleerd hebt ook nakijken door iemand anders. Deze kan je wijzen op zinnen die niet prettig lopen, ontbrekende informatie, of spelfouten waar je zelf overheen gelezen hebt.

En dan nog het cv

Bij een goede sollicitatiebrief hoort ook een goed cv. Hierin kun je al je kennis en vaardigheden kwijt, waar je in je sollicitatiebrief geen plaats voor hebt. Zet deze puntsgewijs onder elkaar. De meest gebruikte volgorde is van meest recente werkervaring, tot minst recente opleiding. Daaronder kun je relevante hobby’s en cursussen kwijt. We hebben een cv voorbeeldvoor je op de website staan, zodat ook je cv er straks uitziet om door een ringetje te halen.

Het voorbeeld CV voor ZZP’ers en Freelancers

top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen
top-10-zzp-freelance-cv-voorbeeld-sap-microsoft-power-bi-business-intelligence-business-objects-etl-dhw-oltp-olap-sollicitatie-brief-zzp-voorbeeld-portfolio-zzp-jezelf-aanbieden-als-zzp-er-cv-voorbeeld Amsterdam den haag rotterdam Eindhoven utrecht groningen

Please rate this

7 Tips Beginnen als zzp er in 2018 2.5/5 (1)

Van freelance tekstschrijvers tot online sales  en van Data Analist  tot Business Intelligence Consultant: in vrijwel elke branche kun je aan de slag als zelfstandige zonder zersoneel. Maar waar begin je? Hieronder geven we jou informatie en tips over hoe je een succesvolle start maakt als zzp’er:

Power bi cursus gratis, power bi training Nederland, Power BI cursus eindhoven, Power Bi training online free, handleiding Power BI, cursus power bi desktop, Power BI certification , power bi cursus rotterdam,
Power bi cursus gratis,
power bi training Nederland,
Power BI cursus eindhoven,
Power Bi training online free,
handleiding Power BI,
cursus power bi desktop,
Power BI certification ,
power bi cursus rotterdam,
 1. Schrijf een goed ondernemingsplan
 2. Meld je aan bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 3. Reken het juiste uurtarief. Tip: download hier de gratis PDF en ontvang onze tips direct in je mailbox
 4. Goed je administratie regelen? Overweeg het openen van een zakelijke rekening
 5. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de VAR, modelovereenkomsten/wet DBA en opdrachtgeversverklaringen.
 6. Lees meer over de populairste rechtsvorm voor startende zzp’ers: de eenmanszaak

Tip: vind je het lastig om jouw ideeën op papier te zetten in een ondernemingsplan? Download dan hier vrijblijvend een gratis voorbeeldplan voor zzp’ers.
beginnen als zzp er bij mr-data.nl / zelfstandig professional


beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht / zelfstandig professional

Wet DBA en succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever
Inleiding
Succesvol samenwerken met

je opdrachtgever als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht

Checklist arbeidsovereenkomst of ondernemerschap?
Een arbeidsovereenkomst?

Dit zijn de alternatieven

Groei aantal mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Over mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group werd in 2000 opgericht.

In 2008 is er een vaststellingsovereen-

komst gesloten met het UWV en de

Belastingdienst. mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group is de

eerste organisatie in Nederland die het

mogelijk maakt om als directeur en

ondernemer tevens sociaal verzekerd

werknemer te zijn van een B.V.

Met meer dan 17 jaar ervaring heeft

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group een diepgaande

kennis opgebouwd op het gebied van

de sociale en fiscale wet- en regelge-

ving. De dienstverlening van mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht

Group richt zich op hoger opgeleide en

specialistische professionals door alle

branches heen en mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group dient

geen andere belangen dan die van de

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals.
=

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
STEF WITTEVEEN

RAAD VAN ADVIES mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht
Inleiding

Het jaar 2017 is een transitiejaar voor beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts en hun opdrachtgevers. De VAR is verdwenen en de Wet DBA is ingevoerd. Hoewel de overheid heeft aangegeven dat zij gedurende de implementatiefase van de wet tot ten minste 1 juli 2018 niet zullen handhaven, worden de consequenties van de wet langzaam duidelijk. Ondertussen wil je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts en zelfstandig professional weten welke risico’s er zijn ontstaan voor jou en je opdrachtgevers.

In deze whitepaper informeren wij je daarover, zodat je succesvol kunt blijven samenwerken met je opdrachtgever.

1
Succesvol (blijven) samenwerken met je opdrachtgever

Per 1 mei 2016 is de opdrachtgever medeverantwoordelijk geworden voor de arbeidsrelatie die hij met jou als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht aangaat. In de kern komt het er op neer dat de overeenkomst die je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht sluit met je opdrachtgever geen arbeids-overeenkomst mag zijn. De Belasting-dienst gaat van tevoren overeenkomsten goedkeuren die zich niet kwalificeren als arbeidsovereenkomst. Door gebruik te

maken van zo’n goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst wordt de opdrachtgever gevrijwaard van het inhouden en afdragen van loonheffingen en sociale verzekeringspremies. Het is wel zaak dat de feitelijke situatie overeenkomt met de omschrijving in de voorbeeld- of modelover-eenkomst omdat anders bij controle alsnog een arbeidsovereenkomst kan worden ge-constateerd en naheffingen kunnen volgen.
beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht met een eenmanszaak

Voor de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht die werkt vanuit een eenmanszaak houdt zo’n goedgekeurde overeenkomst van opdracht alleen in dat er geen arbeidsovereenkomst is, maar het zegt verder niets over je onder-nemerschap. Bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet daarnaast blijken dat je voldoet aan de ondernemerscriteria om recht te hebben op de fiscale voordelen van de eenmanszaak.

beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht met een B.V.

Voor de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht die werkt vanuit een eigen B.V. geeft het werken met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst alle zekerheid voor wat betreft het ondernemerschap maar niet over de kwalificatie van de werkrelatie met de opdrachtgever. Die werkrelatie kan bij controle door de Belastingdienst als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd omdat je wordt ingehuurd als persoon met specifieke competenties en niet je B.V. Het is daarom ook voor beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts met een B.V. raadzaam om te werken met en volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst van opdracht. beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts die werken met een Declarabele Uren B.V. (DUBV), volgens het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept, hebben dat probleem niet. Met deze ondernemersvorm kan de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht alle risico’s voor zichzelf en de opdrachtgever wegnemen en hoeft hij zelfs niet met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst te werken.
2

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt

Ontstaan van een arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst ontstaat als er in de feitelijke werksituatie sprake is van de elementen werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en loon.

Werkgeversgezag

Werkgeversgezag wordt vaak vertaald als “leiding en toezicht”. In het kort komt het erop neer dat je niet zelf mag bepalen hoe je werkt en wanneer je het werk uitvoert. Als je bijvoorbeeld hetzelfde werk doet als een werknemer van je opdrachtgever, zal er al snel sprake zijn van werkgeversgezag. Indien je opdrachtgever niet alleen bepaalt wat je moet doen maar ook hoe en wanneer, dan zal dit ook gezien worden als indicatie voor een arbeidsovereenkomst.

Persoonlijke arbeid

Persoonlijke arbeid is eigenlijk eenvoudig. Als de opdrachtgever per se jou inhuurt om jouw persoonlijke kennis en je mag niet zelf beslissen dat iemand anders (een deel van) het werk invult, dan is er sprake van het element persoonlijke arbeid.

Loon

Indien er geen loon is dan is er sprake van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
Persoonlijk

arbeid
Dienst

verband

Geen
Persoonlijk
Werkgevers
arbeid
beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht
Geen
gezag
werkgevers
gezag
Opdrachtgever

Loon Loon

3
Checklist arbeidsovereenkomst of ondernemerschap?
Controleer eerst je ondernemersstatus

Als je werkt vanuit een eenmanszaak is het van het grootste belang dat je je ondernemers-status kunt behouden en daarmee het recht op de fiscale faciliteiten. Daarom is het belang-rijk om te weten of je recht hebt op deze faciliteiten. De Belastingdienst heeft hiervoor cri-teria opgesteld die te vinden zijn op de website van de Belastingdienst. Daarnaast wordt de ondernemersstatus van de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht ook belangrijk voor de opdrachtgever wanneer er gewerkt wordt in een situatie van fictieve dienstbetrekking.

Controleer of er sprake is van een arbeidsovereenkomst

Wanneer er sprake is van persoonlijke inhuur kun je via dit schema controleren of er sprake is van een arbeids- of uitzendovereenkomst of van ondernemerschap.

Er is zeker geen arbeidsovereenkomst

Als het voor je opdrachtgever en voor jezelf duidelijk is dat er geen sprake is van werkgevers-gezag of persoonlijke arbeid dan sluit je een overeenkomst van opdracht of overeenkomst aanneming van werk met je opdrachtgever. Het is namelijk niet verplicht om gebruik te ma-ken van goedgekeurde modelovereenkomsten.

Er is misschien een arbeidsovereenkomst (fictieve dienstbetrekking)

Als er getwijfeld wordt of er toch sprake zou kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst is het raadzaam om te werken met een goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst omdat dan van tevoren voor beide partijen vaststaat dat er geen sprake is van een arbeidsovereen-komst en de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen. Hiervoor dient wel de feitelijke werksituatie overeen te komen met de omschrijving in de model- of voorbeeldovereenkomst.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst

Als vaststaat dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan zou je in loondienst kunnen gaan bij je opdrachtgever. Je kunt ook kiezen uit andere flexibele arbeidsvormen.
4

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Tabel: Rangorde in wetgeving in de feitelijke arbeidssituatie bij persoonlijke inhuur

Is er sprake van beloning (loon)?

Ja

Is er sprake van gezag in de feitelijke werksituatie?

Nee

Is er sprake van arbeid van stoffelijke

aard?

Nee

Ja

Ja
Vrijwilligerswerk of stage
Ja
Inhuur via een tussenbureau?
Nee
Overeenkomst aanneming van werk

Uitzendovereenkomst
Tussenbureau is werkgever

(uitzending, detachering of payroll)

Arbeidsovereenkomst
Opdrachtgever is werkgever
Nee
Overeenkomst van opdracht Voldaan aan criteria ondernemerschap? Nee Resultaatgenieter

Ja
Ondernemer

5
Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Dit zijn de alternatieven

Het kan voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Je zou dan in loondienst kunnen bij de opdrachtgever. Wil je graag zelfstandig blijven werken, dan kun je ook kiezen voor de volgende opties:

Uitzenden, detacheren of payrollen
Als de optie van een arbeidsovereen-komst met de opdrachtgever er niet is kun je je laten verlonen vanuit een detacheringsbureau, uitzendbureau of payroll organisatie. In een dergelijke situatie heb je namelijk een arbeids-overeenkomst met de intermediair.

Geen beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht maar wel zelfstandig ondernemer
Als je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht toch zelfstandig en onafhankelijk wilt blijven kun je kiezen voor het werken vanuit een Declarabele Uren B.V. (DUBV), volgens het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept.

De DUBV is een ondernemersvorm voor zelfstandig professionals die mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group samen met jou opricht. Die DUBV is als werkgever de contractpartij richting de opdrachtgever. Vanuit de DUBV kun je gedetacheerd worden én werken met alle overeenkomsten (van opdracht). Hierdoor kan je de opdrachtgever volledig vrijwaren van werkgeversverplichtingen zelfs als je een langdurige opdracht accepteert en/of onder leiding en toezicht van je opdrachtgever werkt. Bovendien ben je sociaal verzekerd.

6

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Voordelen DUBV voor zelfstandig professional/ beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht

Vrijheid in opdrachtkeuze en duur opdracht

Geen beperkingen in opdrachtovereenkomsten

Sociale zekerheid: zekerheid van het sociale vangnet voor zowel werkloosheid (ww) als arbeidsongeschiktheid (wia)

Loondoorbetaling vanuit de DUBV bij ziekte en zwangerschap

Erkenning Belastingdienst en UWV door Vaststellingsovereenkomst (vso)

Opdrachtgever volledig gevrijwaard van loonheffingen

Meer dan 17 jaar een stabiele en betrouwbare ondernemersvorm voor zelfstandigen

Overzicht van beschikbare arbeidsvormen
ONDERNEMER / beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht PROFFESIONAL FLEX WERKNEMER WERKNEMER

Eenmanszaak (IB ondernemer)

of B.V. Geen arbeidsovereenkomst.
Geen persoonlijke arbeid en/of werkgeversgezag in feitelijke werksituatie mogelijk.
Raadzaam om te werken met goedgekeurde modelovereenkomsten.
Toegenomen risico op werkgeverschap voor de opdrachtgever/intermediair.
Belastingdienst kan de feitelijke werksituatie controleren op criteria arbeidsovereenkomst.

Geen sociaal vangnet.

IB ondernemer geniet belasting-voordelen. beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht kan gecontroleerd worden op ondernemerschap.
Declarabele Uren B.V. (DUBV).

Arbeidsovereenkomst met DUBV.
Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen.
Modelovereenkomst mogelijk,

maar niet nodig. Onbeperkt inzetbaar.

Geen risico’s voor de opdrachtgever. Volledige vrijwaring van werkgeversverplichtingen.
Geen risico’s bij controle van feitelijke werksituatie voor mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht professional, intermediair en opdrachtgever.

Sociaal stelsel als vangnet. Hierdoor verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (wia/ww).
Hogere kosten dan beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht met eenmanszaak. Vergelijkbaar met B.V.
Arbeidsovereenkomst met payroll-,

detachering- of uitzendbureau.
Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen.
Altijd voor inlener inzetbaar binnen

beperkingen van

Wet Werk en Zekerheid en Flexwet.
Geen risico’s voor

opdrachtgever/inlener.
De professional is werknemer.

Intermediair is werkgever.

Opdrachtgever is inlener.
Sociaal stelsel als vangnet.

Ontslagbescherming.
Belastingdruk als werknemer.

Verplicht pensioen STIPP e.d.

(zie uitzend CAO).

Arbeidsovereenkomst met opdrachtgever/werkgever.
Persoonlijke arbeid en werkgeversgezag in feitelijke werksituatie geen probleem. Feitelijke werksituatie vrij in te vullen.
Altijd inzetbaar binnen de beperkingen van de Arbeidswet, Wet Werk en Zekerheid, CAO, etc.
Geen risico i.v.m. de

feitelijke werksituatie voor opdrachtgever/werkgever.
De professional is werknemer.

De opdrachtgever is werkgever.

Sociaal stelsel als vangnet.

Ontslagbescherming.

Belastingdruk als werknemer.

CAO verplichtingen.
7
Wet DBA:

handhaving en uitstel
8

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt

Met ingang van 1 mei 2016 heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) zijn intrede gedaan. Inmiddels heeft de overheid besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot ten minste 1 juli 2018.

Het fiscale risico voor de opdrachtgever lijkt daarmee voorlopig geweken, maar opdrachtgevers en intermediairs zijn daarmee niet gerustgesteld.

Sinds de introductie van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is het namelijk veel gemakkelijker geworden voor beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts om een dienstverband te claimen bij de opdrachtgever.

Dat zou een beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht kunnen uitkomen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Behalve beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts kunnen ook andere belanghebbenden een dergelijk dienstverband namens de beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht claimen. Naast de Belastingdienst valt daarbij te denken aan pensioenfondsen, het UWV, verzekeraars, vakbonden of anderen.

Omdat opdrachtgevers en intermediairs zich bewuster worden van deze arbeidsrechtelijke risico’s, komen er steeds minder opdrachten op de markt voor zelfstandigen. Voor mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals zijn daarentegen steeds meer opdrachten beschikbaar.

Grote opdrachtgevers / werkgevers zijn in het huidige klimaat van onduidelijkheid en onzekerheid ook beducht voor reputatieverlies. Ze willen niet te boek staan als organisatie die werkgeversverplichtingen ontduikt. De verwarring leidt ertoe dat gedurende 2017 veel onzekerheden zullen blijven bestaan omtrent de inhuur van beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts. Voor veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts zal daarom een loondienstverband nog de enige manier zijn om aan het werk te blijven. Voor een aantal beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts zal het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept uitkomst bieden.
9

 

Groei aantal

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals

Het aantal mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professionals neemt nu al enkele jaren flink toe. Deze groei heeft veel met de hierboven genoemde risico’s te maken. beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts merken dat lang niet alle opdrachten in de markt voor hen beschikbaar komen. Veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts krijgen er vroeger of later mee te maken dat ze een opdracht die ze graag zouden willen doen, niet kunnen doen omdat de werksituatie zich kwalificeert als arbeidsovereenkomst en de opdrachtgever of intermediair geen risico wil lopen. Daarmee ontstaat een zeer instabiele situatie voor veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrechts die de ene keer als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht aan de slag kunnen maar de volgende keer weer voor een payroll constructie moeten kiezen. Als je voortdurend van arbeidsvorm moet switchen heeft dat behalve de rompslomp ook vele andere nadelen.

Fiscale faciliteiten zoals de ondernemers-aftrek en de MKB-winstvrijstelling komen in gevaar omdat het steeds onzeker is of je de minimaal vereiste 1225 uur per jaar wel zult halen. Het kan immers goed zijn dat je een flink deel van het jaar in een loondienstverband (bijvoorbeeld met een payroll-organisatie) moet werken.

Een eventuele arbeidsongeschiktheids-verzekering of pensioenverzekering die je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht hebt afgesloten, komt ook tel-kens weer stil te vallen als je in een payroll situatie stapt. Met payroll val je tenslotte in het sociaal stelsel en participeer je verplicht in het Stipp pensioenfonds voor uitzendkrachten. Er ontstaat zodoende een zeer instabiele (en vaak dure) situatie.

Een loondienstverband bij de intermediair kent ten opzichte van het zzp-schap als nadeel dat de bedrijfskosten niet aftrek-baar zijn van de omzet. Alles wat wordt verdiend, moet ook worden verloond en daarover moeten natuurlijk loonheffingen worden ingehouden en afgedragen. Daarnaast zijn het bijna altijd arbeids-overeenkomsten van bepaalde tijd die in dergelijke situaties worden aangeboden en dat betekent dat er een tijdslimiet zit aan dergelijke loondienstverbanden. Vaak worden de opdrachten gestopt als de arbeidsovereenkomst niet meer mag worden verlengd en moet worden omgezet in on-bepaalde tijd. In de meeste gevallen is dat al na twee jaar.

10

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt

Han Veldhuis Margit Spronk

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professional mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Professional

PROJECTMANAGER IT
“Ik bepaal mijn eigen koers en dat geeft

mij een enorm gevoel van vrijheid.

Omdat ik daarnaast erg gehecht ben

aan zekerheid, ben ik businesspartner

van mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht geworden. ”

CARRIÈRE COACH
“Als zelfstandig ondernemer heb je al zoveel verantwoordelijkheden. De DUBV creëert daarin rust waardoor ik me volledig en in vrijheid kan richten op mijn werk.”

Voor veel beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht is deze onzekere en insta-biele situatie de reden om te kiezen voor een vast dienstverband bij de opdrachtgever of voor het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept. Op korte ter-mijn betaal je weliswaar wat meer belas-ting en premies maar de zekerheid dat je elke opdracht kan accepteren en de stabiele verzekeringssituatie, geven wel

meer continuïteit. De fiscale voordelen van de éénmanszaak worden immers onzeker en bovendien neemt de kans toe dat je als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht regelmatig van rechtsvorm en verze-keringssituatie moet switchen. Het mr-data-zzp-concept geeft bovendien de mogelijk-heid om de bedrijfskosten af te trekken en een deel van de omzet niet te verlonen.
11

 

Resumé
Als beginnen als zzp er bij mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht vanuit de eenmanszaak is het allereerst belangrijk om alle mogelijkheden te onderzoeken of je kunt werken buiten dienstverband, oftewel zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Bij twijfel altijd eerst proberen of er gewerkt kan worden met een door de Belastingdienst goedgekeurde model- of voorbeeldovereenkomst.

Als vaststaat dat de opdracht die je wilt aannemen zich kwalificeert als arbeidsovereen-komst, dan kun je nog zelfstandig blijven binnen het sociaal stelsel door te gaan werken vanuit een DUBV volgens het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept.

Voor alle andere situaties zal gekozen moeten worden voor een loondienstsituatie bij de opdrachtgever, bij een detacheringsbureau of bij een uitzend- dan wel payroll bureau.
12

 

mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht | Werken voor wie je wilt, zolang je wilt
Advies gesprek

Heb je na het lezen van de informatie in de whitepaper interesse in een vrijblijvend advies gesprek met mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht? Ga dan naar onze website en plan een intake gesprek.

Kijk voor meer informatie over het mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht-concept, de DUBV op www.mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht.
Copyright © 2017 mr-data.nl – Freelance > Business Intelligence Consultants & BI Developers – Amsterdam – Eindhoven – Rotterdam – Utrecht Group

 

Please rate this

sap business intelligence resume sap bw production support resume sap bw developer resume sap bi 1 year experience resume sap bw fresher resume format sap bw on hana resume sap bw support resume 2.5/5 (1)

Download SAP BW, SAP Business Intelligence resume or Call Mondy Holten today. CV Mondy Holten 1-9-2018 SAP BI EN (PDF)

CV Mondy Holten 1-9-2018 SAP BI EN (doc)

sap business intelligence resume Mr. Mondy Holten (05-01-1981, Haiti)

SAP Business Intelligence resume
SAP Business Intelligence resume

https://www.linkedin.com/in/mondyholten/

Training experience click “here

Register for a training click “here

Do you need my skills? Just sent me a email

WhatsApp Only : +31629446309

mondy.holten@mr-data.nl

 

Client focus BI Developer, with 8+ years experience with Business Intelligence & Training.   Business Information System background, Freelance. Strong technical skill. Understanding and experience implementing.  Designing business intelligence implementation steps. This BI Developer Contractor whose main experience lies within translation of business requirements to ERP, DHW, ETL, SAP BI and risk reports. He has also hands-one experience with designing, building reports in Business Objects 4 and Microsoft Power BI , within Financial Industry,  and HR Management HR Risk Reports.

 

SAP BI Business Intelligence Resume Experience Overview

 • Since 2008 experience as a SAP BI Business Intelligence Consultant
 • Good knowledge of SAP (HR) ECC 6 r/3 and data migration concepts
 • Experience with SAP BW processes,   Data Ware House Management (dwh), Extracting, Transfer and Loading (ETL) data from different sources systems, Data Quality Management, SAP BW Testing EDW, ETL Tools such as SAP BW and SAP BODS.
 • RDBS / Database (DB): Oracle, SQL Server, MS Acces, Business Objects Data Services
 • Analyzing information, project management, full cycle project implementation
 • Functional design, technical design, Testing, Use manuals, user training
 • BI Platform SAP Netweaver with BW : Data Modeling, DBconnect, Data flows, process chains, Master data
 • Experience to guide & Lead various projects teams on Offshore BI implementation
 • Knowledges of Web Intelligence, universe design, Information Design Tool, design studio

 

sap business intelligence resume Industry experience

 • Financial Services
 • Retail Sector
 • HR department
 • Shared Service Centre (SSC)
 • Manufacturing Industry  

 

sap business intelligence resume SAP Project Management Experience

 • Prince 2, Scrum, RFI, RFO, RFP
 • Data Management
 • Performance Management, KPI, financial reporting,

 

Industry Experience Company Name Function Location Period
Business Intelligence Mr Data Business Intelligence

 • BI Developer SAP BW BO
 • SAP BO

(freelancer) Lecturer Big Data & BI  

 • BI Project Management
 • BI Architecture
 • BI Change Management
Amsterdam 2016-present
Financial Banking & Insurance XADAT.NL

ING / NN-Group

Business Intelligence Consultant SAP BW BO BI Rotterdam 2015-2016
Manufacturing M Mobile Solutions

Imperial Tobacco

BO / BI Business Analyst / Information Analyst / Friesland 2014-2015
Retail M Mobile Solutions IT Services Amsterdam 2012-2014
HR Share Service Centre (SSC) Locica / CGI, IT Services SAP BODS LEAD Consultant SAP HR BI Rotterdam 2011-2012
HR Share Service Centre (SCC) Atos, IT Partner Business Intelligence SAP HR / HCM / BI / BO/ BW Utrecht 2008-2010
Logistics MRO Industries IT Business Analyst / Consultant Weert 2005-2008

 

sap business intelligence resume Education

 

IT-Auditing and Advisory, Erasmus University Rotterdam 2012

 • Governance & Risk Management 
 • Management Control 
 • IT Strategy
 • Control Frameworks
 • IT & Law
 • Project & Program Management 

BSc Business Information Technology 2004-2008

Zuyd University, Maastricht, Netherlands

Business Information Systems

 

sap business intelligence resume Professional course / training

2015-2016

Microsoft Power BI Fundamentals

SAP Hana Fundamentals 2015-2015

Solvency II 2015-2015

Tableau Fundamentals 2015-2015

SAP Education, BI – Business Intelligence SAP Business Objects 4.0 2014-2014

SAP Education, HR- Human Capital Management (OM, PA, TM, PY) 2008-2010

SAP Education, BW- Business Ware House (BW) 2008-2010

Atos, SAP Education, SAP FI, HCM, SD, CRM, BO, BW, FS-CD 2008-2008

 

Period 2016- Present

Organization Mr Data Business School

Industry Financial, Sales

Function SAP BI, BO, BW, business intelligence consultant

IT environment Complex SAP ERP Environment, International ERP system, SAP Business Objects, SAP, SQL Server 2008, SAP ECC 6, Offshore partner India.  Using

different data source systems.

 

Responsibilities Mr. Holten is responsible for training of students (ING Bank, T-Mobile, Rabobank) and clients for renewing new reporting functionality within the existing global SAP  BI / BO / BW system.

 

sap business intelligence resume BI Architecture

 • Designing business intelligence strategy and roadmap
 • Designing business intelligence strategic plan
 • Designing business intelligence strategy
 • Designing business intelligence implementation steps
 • ETL principles and best practices

 

BI Designing

 • Installing Business Objects 4
 • Deliver and maintain risk reports: credit balance reports, debt credit reports, reconciliation reports in SAP BW / BO4.
 • Analysis, preparation and testing of reporting specifications in SAP BO 4/ BI
 • Coordination with the Development teams to support and enhance SAP BI / BO / BW financial business processes

 

sap business intelligence resume BI Reporting Tools

 • SAP Business Objects Web Intelligence
 • Microsoft Power BI
 • Deliver and maintain SAP BI Business Intelligence BO / BW documented procedures, work instructions and provide on-site user training

 

Creating BI White papers

 • business intelligence tools comparison matrix
 • business intelligence vendors
 • reporting tool evaluation matrix
 • evaluation criteria for business intelligence and analytics platforms pdf

 

sap business intelligence resume BI Project Experience

 • Provide analysis and review of data within Financial SAP ERP applications.
 • Assist in the preparation and testing user acceptance and system test plans
 • Participate in projects for SAP BI /BW financial risk reports, providing new business intelligence functionalities in SAP BI Business Intelligence SAP BO / BW.
 • Provide training support and guidance to support desk, project delivery teams and key users for SAP BI Business Intelligence / BI / BW / BO 4 systems,

 

Period 2015- 2016

Organization XADAT.NL at ING NN-Group

Industry Financial Banking & Insurance

Function SAP BI, BO, BW, business intelligence analyst

IT environment Complex SAP ERP Environment, International ERP system, SAP Business Objects, SAP, SQL Server 2008, BEx Query Designer ,SAP ECC 6, Offshore partner India.  Using different data source systems. SAP Hana

 

Responsibilities Mr. Holten is responsible for renewing new reporting functionality within the existing global SAP BI / BO 4 / BW system.

 

 • Deliver and maintain risk reports: credit balance reports, debt credit reports, reconciliation reports in SAP BW / BO4.  He used Data Warehousing Workbench, InfoProvider, InfoObjects, Datasources, datasources, DTP, InfoSource
 • Participate in projects for SAP BI /BW financial risk reports, providing new business intelligence functionalities in SAP BI Business Intelligence SAP BO / BW.
 • Provide support and guidance to support desk, project delivery teams and key users for SAP BI Business Intelligence / BI / BW / BO 4 systems.
 • Analysis, preparation and testing of reporting specifications in SAP BO 4/ BI
 • Coordination with the Development teams to support (trouble shouting) and enhance SAP BI / BO 4 / BW financial business processes
 • Deliver and maintain training in SAP BI Business Intelligence BO / BW project documents  TUT, FUT, UAT, procedures, work instructions and provide on-site user training
 • Provide analysis and review of data within Financial SAP ERP applications.
 • Assist in the preparation and testing user acceptance and system test plans

 

Skills Analyzing ABAP, Financial risk reports, IT Support, BI functional Design, information Analyzing, SQL, project management, scrum, ETL, SAP FS-CD, business objects, marketing, credit balance reports, Business process outsourcing (BPO), business intelligence software, data mining, data warehouse,  report, reporting specialist, SAP BW, sap bi, sap bo, etl testing, human resources, SAP Hana, hr analyst, sap modules, sap hr system, business consultant, advice, freelancer, BEx Query


sap business intelligence resume 
Working Experience

 

Period 2014-2015

Organisation XADAT.NL  at Imperial Tobacco

Industry Manufacturing Industry

Function Business Analyst / Information Analyst/ business intelligence analyst

IT environment Complex SAP ERP Environment, International ERP system, SAP Business Objects, SAP, SQL Server 2008, SAP ECC 6, Offshore partner Poland.  Using

different data source systems.

 

Responsibilities Mr. Holten is responsible for renewing new financial risk reporting functionality within the existing global ERP / BI / BO 4 / BW system

 

 • Participate in projects for Central System modules, providing new functionality ensuring the ITG Manufacturing Standard Company Model is being applied.
 • Communicate and liaise with relevant business users, regarding change request status, ensuring agreed deadlines are met.
 • Building dashboards in Business Objects
 • Analysis, preparation and testing of functional\technical specifications
 • Coordination with the Development team to support and enhance ERP Manufacturing business processes.
 • Ensuring compliance with Group standards on system implementation/data migration/support processes and implemented business processes.
 • Deliver and maintain documented procedures, work instructions and IS manuals and provide on-site user training.
 • Provide analysis and review of data within the Central Manufacturing applications.
 • Assist in the preparation and testing of user acceptance and system test plans.

 

Skills Building dashboards in BO 4 and Tableau, Risk Reports, IT Support, BI functional Design, information Analyzing, project management, Scrum, ETL, SAP BusinessObjects 4.0, Excel, Queries, SQL Server 2008, BI Training, BW training, KPI, Performance Management, Scrum, ITIL, creating requirements: Business, content marketing, Functional, Technical and Testing,  Business process outsourcing (BPO), business intelligence software, data mining, data warehouse, dashboard, report, reporting specialist, sap bi, sap bo, etl testing, sap modules, business consultant, advice, freelancer, BEx Query

sap business intelligence resume Working experience

Period 2012-2014

Organization M Mobile Solutions

Branch IT Services / Retail

Function IT project Manager / Online SAP trainer 40 hours a week

ICT organization Complex SAP ERP Environment, SAP BW, SAP Business Objects, SAP, SQL Server 2008

 

Responsibilities Responsible for online web solutions (website, webstores) implementations. Via functional design, technical design. Beside he delivered:

 • SAP BO 4.0 E-learning
 • Delivering of SAP BO 4.0 E-Learning video tutorials SAP Business Objects Tools (webi, dashboard)

He designs, builds and tests online systems for clients. He outsource IT projects to India. The end results were professionally websites and online stores. He uses different software, platforms and programming languages such as: PHP, HTML, XML, Pay systems (Ideal, Mastercard, Paypal).  

IT Account Management

IT Project Management

 

Skills Functional Design, information Analyzing, project management, scrum, SAP Support, ETL, SAP HCM, ABAP, BW 7.0, Webi 4.0 ETL and SAP BusinessObjects 4.0, Excel, Queries, SQL Server 2008, BI Training, BW training, KPI, Performance Management, Scrum, ITIL, content marketing, Selling IT Services, IT account Management, Writing Sales proposal, BIDS, RFP, RFO, IT project Management, Business process outsourcing (BPO), business intelligence software, data mining, data warehouse, dashboard, report, reporting specialist, sap bi, business object, sap bo, etl testing, human resources, sap hr system, business consultant, advice, BEx Query

 

sap business intelligence resume Working experience

Period 2011-2012

Organization GCI / Logica

Branch Governments / Shared Services Centre

Function BI Lead Consultant, business intelligence analyst

ICT organization Complex SAP ERP Environment, SAP FI, SAP HR,  SAP Business Objects, SAP, SQL Server 2008, BEx Query Designer.  Using different data source systems.

 

Responsibilities Responsible for the installation of business object Data Services. He performed the following activities: execute an SAP information analysis, Designing HR and FI  Risk Reports, Install SQL Server 2008R, install BODS 4.0, customize Business Objects Data Services, load data from SAP system, and, create data sources, projects, queries and data flows. He also writes installation manuals, user manuals and test manuals. In SAP BW, he used Data Warehousing Workbench, InfoProvider, InfoObjects, Datasources, datasources, DTP, InfoSource

 

 • He designed various Change Documents for his colleagues in India, in several different projects. He also tested the changes in the SAP test environment. After acceptance, the changes were transported to the SAP production environment.
 • Communicate and liaise with relevant business users, regarding change request status, ensuring agreed deadlines are met.
 • Provide support and guidance to Support Desk, Project Delivery teams and key users for SAP HR System.
 • Analysis, preparation and testing of functional/technical specifications
 • Coordination with the Development team to support and enhance  HR business processes. Coordination with the Development teams to support (trouble shouting) and enhance SAP BI  BW financial business processes
 • Deliver SAP BI BO / BW project documents  TUT, FUT, UAT,
 • Provide analysis and review of data within Financial SAP ERP applications.
 • Assist in the preparation and testing user acceptance and system test plans

 

Skills HR and Financial Risk Reports, SAP Support, BI functional Design, information Analyzing, financial processes, scrum, SAP HCM, ABAP, BW 7.0, Webi 4.0 ETL and SAP BusinessObjects 4.0, Excel, Queries, SQL Server 2008, BI Training, BW training, KPI, Performance Management, Scrum, ITIL, IT project Management, Business process outsourcing (BPO), business intelligence software, object, sap bo, etl testing, sap bods, human resources, hr analyst, sap modules, sap hr system, business consultant, advice, BEx Query

 

sap business intelligence resume Working experience

Period 2008-2010

Organization Atos

Branch Shared Services Centre

Function BI / SAP HCM Consultant, business intelligence analyst

ICT organization Complex International SAP ERP Environment, SAP FI, HR SAP Business Objects, SAP, SQL Server 2008, SAP, BEx Query Designer

 

Responsibilities Responsible for Information analysis designing, building, testing and executing different HR financial risk reports.  During these activities, he used various tools like SAP HCM Queries, BW, BEx Query Designer, BO webi and Excel. He used pivot tables, macros, and graphs, SAP Queries, SAP BW Data Warehousing Workbench, InfoProvider, InfoObjects, Datasources, DTP and InfoSource.

 • Communicate and liaise with relevant business users, regarding change request status, ensuring agreed deadlines are met.
 • Provide support and guidance to Support Desk, Project Delivery teams and key users for ERP System.
 • Analysis, preparation and testing of functional/technical specifications
 • Coordination with the Development team to support and enhance HR  business processes.

In addition, he designed various Change Documents for his colleagues in India, in several different projects. He also tested the changes in the SAP test environment. After acceptance, the changes were transported to the SAP production environment.

 

Skills SAP HR Risk Reports, SAP Support, BI functional Design, information Analyzing, financial processes, scrum, ETL, SAP HCM, ABAP, BW 7.0, Webi 4.0 ETL and SAP BusinessObjects 4.0, Web Intelligence , Excel, Queries, SQL Server 2008, BI Training, BW training, KPI, Performance Management, Scrum, ITIL, IT Project Management, Business process outsourcing (BPO), business intelligence software, data mining, data warehouse, dashboard, report, reporting specialist, sap bi, business object, sap bo, etl testing, human resources, hr analyst, sap modules, sap hr system, business consultant, advice

 

sap business intelligence resume Working experience

Period 2005 – 2006

Organization MRO Industries

Branch Logistics

Function Complex ERP Environment, Business Information Analyst, business intelligence analyst

ICT organization Share Services Center, ERP system,

 

Responsibilities Responsible for BI CRM software selection at the department financial services, IT, Purchasing. He did this through information analysis, software selection and process analysis. The end products were: system requirement document, user manuals, functional, and technical designs. In addition, he was also responsible for IT support of various departments (Financial, Purchasing, Sales and CRM).

 • Communicate and liaise with relevant business users, regarding change request status, ensuring agreed deadlines are met.
 • Provide support and guidance to SupportDesk, Project Delivery teams and key users for ERP System.
 • Analysis, preparation and testing of functional/technical specifications
 • Coordination with the Development team to support and enhance ERP Logistics business processes.

 

Skills IT Support, BI functional Design, information Analyzing, Scrum, ETL, Project Management, Information Analyses, IT Project Management, Business process outsourcing (BPO), business intelligence software, data mining, data warehouse, dashboard, report, reporting specialist,  business consultant, advice

 

Blogger, SAP Business Intelligence

 

Linguistics speak read write

English Good Good Good

Dutch Good Good Good

Please rate this