Richtlijn 95 46 EG 1995 van het europees parlement en de raad – bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van peroonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens No ratings yet.

Richtlijn 95 46 EG 1995 van het europees parlement en de raad – bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van peroonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Please rate this