Europese Aanbestedingen

Goed nieuws werkzoekende!

Mr Data Business School geaccepteerd in bestand van toegelaten leveranciers van Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies!

“Geachte heer Holten, Hierbij bevestig ik dat uw organisatie is geaccepteerd in ons bestand van toegelaten leveranciers van Gemeente Amsterdam, Personeel en Organisatieadvies voor de door u geselecteerde kwalificaties.”bron:

Wat is een aanbesteding?

leven lang leren
leven lang leren

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren. De aanbestedende dienst of partij vraagt bedrijven om een offerte in te dienen.

Bij een aanbesteding zorgt de opdrachtgever een uitgebreide omschrijving van de gewenste levering van producten en/of diensten. Ook wordt door de opdrachtgever een pakket van gedetailleerde eisen geformuleerd waar de inschrijvers aan moeten voldoen. Ook wordt een selectiecriterium voor de aanbesteding opgenomen. Denk hierbij aan alleen prijs of een combinatie met een weging tussen prijs en kwaliteit.

Selectiecriteria aanbesteding

Bij het selectiecriterium kwaliteit in een aanbesteding zijn er verschillende vormen.

Er kan sprake zijn van een knock out criterium. Dit is een voorwaarde waaraan de inschrijver op de aanbesteding in elk geval aantoonbaar aan moeten kunnen voldoen. Kun je als inschrijver op de aanbesteding niet aan het knock out criterium voldoen, dan val je af in de selectieprocedure. Voorbeelden kunnen zijn een verklaring van goed gedrag of een bepaalde soort van ISO certificering van je bedrijf (ISO 9001 voor kwaliteit of ISO 14001 voor milieu etc).

Wat betekent dit voor onze studenten en werkzoekende?

Studenten van Mr Data Business School kunnen nu direct zonder tussen persoon leer-naar-werk-traject volgen, want tijdens de les werken ze onder begeleiding direct mee aan projecten waar ze zelf kunnen komen werken voor een Mr Data project.

hbo afgestudeerd en geen werk unemployed-not-getting-hired
hbo afgestudeerd en geen werk unemployed-not-getting-hired

Gemeente Amsterdam grootste werkgever van de hoofdstad

De komende periode gaat Mr Data Business School hard werken om projecten te winnen bij de gemeente Amsterdam voor haar studenten die leer-naar-werk-traject volgen.

Per 1000 inwoners van Amsterdam werken 19 ambtenaren. Daarmee is de gemeente zelf de grootste werkgever van de hoofdstad.

De gemeente kent 16.000 medewerkers. Met 12.810 werknemers komt de Universiteit van Amsterdam op de tweede plaats, gevolgd door ING met 11.453 en de Vrije Universiteit met 10.100 banen. Gemiddeld werken er 11 ambtenaren per 1000 inwoners in grote gemeenten.

Diensten

De dienstensector is dominant in Amsterdam, ook binnen de (semi-)overheid. Overigens is dit een wereldwijde trend: diensten clusteren zich in steden. Banen in de industrie nemen af. Commerciële en niet-commerciële diensten nemen toe, blijkt uit cijfers van de gemeente

Wie doen er mee tijdens deze trajecten ?

Mr Data, School of Data is  in Nederland de eerste Business School die mee doet aan Europese aanbestedingen. Daarnaast zullen grote spelers zoals Cap Gemini, Atos, Accenture deelnemen aan deze trajecten etc.

 

 

 Meer informatie ?

Voor meer informatie vragen wij u contactformulier in te vullen